Klubbmästerskap i Bruks, Rallylydnad och Lydnad 2019!

Bro-Håbo BK inbjuder till...

Klubbmästerskap i Bruks, Rallylydnad och Lydnad 2019!

Söndagen den 15 september

Inget PM kommer sändas ut, har du anmält dig kommer du att få en bekräftan på din anmälan och info kommer läggas in här på hemsidan ca en vecka innan KM.

Anmälan sker via formuläret senast den 25 augusti, du kan anmäla samma hund till fler KM i samma anmälan

Anmälningsavgiften betalas senast den 25 augusti till pg 967061-3 eller via Bro-Håbo BK Swishnr: 1230017442, ange "ditt namn och KM 2019" på din inbetalning.

 • KM i Bruks 100:- per ekipage
 • KM i Rallylydnad 50:- per ekipage
 • KM i Lydnadsklass 100:- per ekipage

Frågor Bruks KM besvaras av Gudrun Åslin, på mail guddaludda@gmail.com 

Frågor Rallylydnads KM besvaras av Jessica Adler, på mail bhbk.bph@gmail.com

Frågor Lydnads KM besvaras av Anna-Carin Karlsson, på mail bhbk@bhbk.se

Reglerna för respektive KM kan du läsa längst ner på sidan och gör sedan din anmälan direkt genom att fylla i formuläret och skicka in detta innan sista anmälningsdagen!

Under KM i Bruks koras: Under KM i Rallylydnad koras:
 • En klubbmästare i appellklas
 • En klubbmästare i lägre klass
 • En klubbmästare i högre klass
 • En klubbmästare i Elitklass
 • En klubbmästare i Nybörjarklass
 • En klubbmästare i Fortsättnings klass
 • En klubbmästare i Avancerad klass
 • En klubbmästare i Mästarklass

Under KM i Lydnad koras:

 

 • En klubbmästare i Startklass
 • En klubbmästare i klass 1
 • En klubbmästare i klass 2
 • En klubbmästare i klass 3

 


Som alltid har vi vår generösa huvudsponsor Magnussons Petfood och ett fint prisbord 

magnusson

Vi hoppas att 2018 års Klubbmästare kommer och försvarar sina titlar 

Glöm inte! - Att ta med ett gott humör! 

VÄLKOMNA!

KM Bruks

Regler för KM i Bruks: 

 • Officiella regler tillämpas
 • Hunden ska vid deltagandet vara minst 12 månader.
 • Föraren ska vara medlem i och tävla officiellt för BHBK. (går du kurs på BHBK under året får du givetvis vara med även fast du inte tävlat ännu.)
 • Ekipaget tävlar i den klass som hunden tävlar officiellt i, om ekipaget blivit uppflyttad kan de tävla i samma klass tills de blivit godkänd i nästa klass. Om hund tävlar i fler grupper ex. Hkl spår och Ekl sök tävlar då ekipage KM i Ekl.
 • Ekipage som ännu inte har tävlat på officiellt bruksprov, deltar i appellklass.
 • I Akl och Lkl ingår respektive lydnadsprogram, samt budföring (som genomförs enligt officiella regler för respektive klass).
 • I Hkl-Ekl ingår respektive lydnadsprogram samt uppletande (som genomförs enligt officiella regler för respektive klass).
 • I de moment som skott ingår kommer dessa genomföras med skott.
 • Samtliga moment har samma koeff som de officiella klasserna.
 • Klubben kommer att kora en klubbmästare för varje klass Akl-Ekl, det vill säga fyra (4) totalt.
 • Det ekipage som erhåller högst poäng i respektive klass blir klubbmästare.
 • Om flera ekipage uppnår samma poäng, särskiljs dessa i specialen dvs. (budföring/uppletande). Det ekipage som har högst poäng på specialmomentet blir klubbmästare. Vid lika poäng även här tilldelas samtliga ekipage titeln Klubbmästare.

KM Rallylydnad

Regler för KM i Rallylydnad:

 • Officiella regler tillämpas.
 • Hunden ska vid deltagandet vara minst 10 månader.
 • Föraren ska vara medlem i och tävla officiellt för BHBK. (går du kurs på BHBK under året får du givetvis vara med även fast du inte tävlat ännu.)
 • Ekipaget tävlar i den klass som hunden tävlar officiellt i, dvs. i högsta klass där hunden har fullföljt. Du som ännu inte har tävlat officiellt med din hund, deltar i Nybörjarklass.
 • Klubben kommer att kora en klubbmästare för varje klass, det vill säga fyra (4) totalt.
 • Det ekipage som erhåller högst poäng i respektive klass blir klubbmästare.
 • Om flera ekipage uppnår samma poäng, särskiljs dessa genom att banan genomförs en andra gång av de ekipage som detta avser. Det ekipage som har den sammanlagda hösta poängsumman av båda banorna blir klubbmästare i klassen. Vid lika poäng även här tilldelas samtliga ekipage titeln Klubbmästare.

KM Lydnadsklass

Regler för KM i Lydnadsklass: 

 • Officiella regler tillämpas.
 • Hunden ska vid deltagandet vara minst 10 månader.
 • Föraren ska vara medlem i och tävla officiellt för BHBK. (går du kurs på BHBK under året får du givetvis vara med även fast du inte tävlat ännu.)
 • Ekipaget tävlar i den klass som hunden tävlar officiellt i, dvs. den högsta klass där hunden erhållit pris. Du som ännu inte har tävlat officiellt med din hund, deltar i startklass.
 • Klubben kommer att kora en klubbmästare för varje lydnadsklass Start-klass 3, det vill säga fyra (4) totalt.
 • Det ekipage som erhåller högst poäng i respektive klass blir klubbmästare.
 • Om flera ekipage uppnår samma poäng i samma klass, särskiljs dessa på den sammanlagda poängsumman av moment "följsamhet/fritt följ", "inkallning" och "fjärrdirigering". Det ekipage som har högst poäng på dessa blir klubbmästare. Vid lika poäng även här tilldelas samtliga ekipage titeln Klubbmästare.

Anmälan till KM 2019

Anmälan till KM 2019