INBJUDAN TILL AGILITYHELG

INBJUDAN TILL AGILITYHELG (FULLT)
 
Bro-Håbo BK Agility inbjuder till agilitykurs med Stina Råstedt den 19-20 maj 2018
 
Dagen kommer vara indelad i två pass, fm och em, och du kommer få träna ett pass/dag.
 
Varje grupp har max 6 personer.
Självklart är du välkommen att titta på den grupp du inte deltar i.
 
För att vi ska kunna dela in i lämpliga grupper anger du när du anmäler vilken nivå du ligger på.
 
Kursen är tävlingsinriktad och du behöver minst kunna alla hinder, undantaget kontaktfält och klara att göra korta kombinationer.
 
Kostnad: 700:- betalas efter bekräftan från BHBK in till pg 591213-4 senast den 20 april
  
Anmälan i formuläret senast 20:e april.
Medlemmar i Bro-Håbo BK har förtur
 
Lägret är fullbokat! För ev. reservplats maila Pernilla Levisson på bhbk.agilitykurs@gmail.com