Info MH/MT på Bro-Håbo BK

Anmäl till MH och MT via SBK Tävling


OBS! Anmälan är giltig när inbetalning är oss tillhanda, senast 3 veckor innan test. För sena eller obetalda anmälningar beaktas ej.


Bro-Håbo BK MH och MT under 2017:
Datum Typ av test  Arr.  Sista anm.dag
29 april MH BHBK RUS 8/4
27 maj MT (endast mentaltest) BHBK RUS 6/5
26 augusti MH BHBK RUS 5/8 
14 oktober MT (endast mentaltest) BHBK RUS 23/9

Avgifter:
 Mentaltest (MT) 600 kr    
 Mentalbeskrivning (MH) 600 kr    
 Exteriörbeskrivning 150 kr