Info MH/MT på Bro-Håbo BK

Anmäl till MH och MT via SBK Tävling


OBS! Anmälan är giltig när inbetalning är oss tillhanda, senast 3 veckor innan test. För sena eller obetalda anmälningar beaktas ej.


Bro-Håbo BK MH och MT under 2020:
Datum Typ av test  Arr.  Sista anm.dag
18 april MH BHBK RUS 27/3
2 maj MH BHBK RUS 10/4
23 maj MT (endast mentaltest) BHBK RUS 1/5
12 september MT (endast mentaltest) BHBK RUS 21/8

Avgifter:
 Mentaltest (MT) 600 kr    
 Mentalbeskrivning (MH) 600 kr    
 Exteriörbeskrivning 150 kr