Info MH/MT på Bro-Håbo BK

Anmäl till MH och MT via SBK Tävling


OBS! Anmälan är giltig när inbetalning är oss tillhanda, senast 3 veckor innan test. För sena eller obetalda anmälningar beaktas ej.


Bro-Håbo BK MH och MT under 2019:
Datum Typ av test  Arr.  Sista anm.dag
13 april MT (endast mentaltest) BHBK RUS 22/3
1 juni MH BHBK RUS 10/5
31 augusti MH BHBK RUS 9/8 
5 oktober MT (endast mentaltest) BHBK RUS 13/9

Avgifter:
 Mentaltest (MT) 600 kr    
 Mentalbeskrivning (MH) 600 kr    
 Exteriörbeskrivning 150 kr