Nya riktlinjer från 1 juni för Bro-Håbo BK

Det är ett annorlunda år som är ovant att förhålla sig till. Många blir sjuka, nära o kära mister sina liv, folk mister sina jobb, isolerar sig med allt det kan innebära och sjukvården är överbelastad. Med det i tanken så vill Bro-Håbo BK vara den klubb som inte bidrar till smittspridning.

För att Bro-Håbo ska kunna bedriva tävling-/kursverksamhet behövs våra värdefulla funktionärer och instruktörer. Frågan har gått ut till instruktörerna samt sektionsansvariga hur dom ställer sig till att hålla kurser eller arrangera tävlingar för resten av året. Utifrån den återkoppling som styrelsen har fått baseras detta beslut.

Tävlings-/provverksamhet

Under rådande omständigheter så är beslut taget om att tävlings-/provverksamheten kommer att hållas i reducerad utsträckning beroende på hur utvecklingen sker i samhället under hösten 2020.

Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskbedömning för varje enskild aktivitet. Detta gör att det är otroligt svårt att göra en riskbedömning inför en tävling förutom tävlande även har med sig anhöriga och riskkalkyleringen är mycket svår att bedöma då det max får vistas 50 personer på samma plats.

Kursverksamhet

Under rådande omständigheter så är beslut taget om att kursverksamheten kommer att hållas i reducerad utsträckning beroende på hur utvecklingen sker i samhället under hösten 2020. - Höstens kursutbud finns under fliken Kurser HT 2020.

Påbörjad instruktörskurs och tävlingsledarkurs kommer att slutföras.


När det gäller beslut om hur övrig verksamhet för resten av året så fr o m 1 juni är klubbens planer återigen bokningsbara för våra medlemmar och egen träning.
Ingen organiserad klubbverksamhet före 1 sept.
Beslut är taget att instruktörsdagarna med Åsa S förhoppningsvis skjutas fram till nästa år.

Personer i riskgrupp

Denna information kommer från SBK och gäller även på Bro-Håbo:

”Personer i riskgrupper och för personer över 70 år är det, enligt Folkhälsomyndigheten, extra viktigt att begränsa sina sociala kontakter varför de fortsatt uppmanas att inte delta på klubborganiserad verksamhet, varken som deltagare eller funktionär. Detta kvarstår med anledning av att vi vill skydda dessa personer för smittrisk samt bidra till att minska belastning på landets sjukvård. SBK råder dessa personer att följa rekommendationerna, men vi kommer inte vidta några åtgärder för de personer som, trots rekommendationerna, väljer att delta”.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Denna information kommer från SBK och gäller även på Bro-Håbo BK:

”För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och se över verksamhet och genomföra åtgärder så vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter”.

Håll i och håll ut och tillsammans hjälps vi åt att begränsa smittan och underlätta för sjukvården.

Det kommer ett nytt år och då är vi fullfjädrade för att regera på tävlingsplanerna 😊

Väl mött!
Styrelsen Bro-Håbo BK

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

BPH på Bro-Håbo BK

BPH arrangeras mellan 08.00-16.00, du får en tid mellan dessa tider.

10 april - FULLT - INSTÄLLT!

7 maj - FULLT - INSTÄLLT!

17 maj - FULLT - INSTÄLLT!

16 juni - FULLT


Priser 2020

  • Medlem i BHBK 650 kr per hund
  • Ej medlem 900 kr per hund
Anmälan sker via formuläret på denna sida och betalning sker i samband med anmälan dvs. direkt till pg 591213-4, uppge ditt namn på betalningen. Ett mail som bekräftar att din anmälan är komplett kommer inom 1 vecka efter att betalning mottagits.
 
Det är hundägarens skyldighet att känna till t.ex vaccinationsbestämmelser för att få delta på BPH. Läs mer om - Regler för BPH HÄR

För frågor om BPH kontakta Jessica Adler på bhbk.bph@gmail.com 


Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Webbannons-BPH-300x80

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BHP ge dig svaren på!

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Alla hundar är välkomna!

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men det finns ingen övre åldersgräns. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.


Läs mer och hitta aktuella brochyrer HÄR

 

Anmälan BPH 2020

Anmälan BPH på Bro-Håbo BK


 

 

  

 

 

 
 

 

 


 

Avgiften per hund 650 kr (medlem i BHBK) eller 900 kr (ej medlem) ska betalas till Bro-Håbo BKs pg 591213-4 direkt efter anmälan är gjord.