Föreläsning med Kenth Svartberg - En bra relation!

Föreläsning med Kenth Svartberg En bra relation!

30 januari, kl. 18.30-ca 21.00

Plats: Bro-Håbo BK

Kostnad: 250 kr per person (ink. fika)

I mån av plats tar vi emot anmälningar från andra klubbar

Anmälan som är bindande via formuläret på hemsidan, betalning sker i samband med anmälan dvs. direkt till pg 591213-4 eller via Swish 1230017442, uppge "ditt namn och föreläsningens datum" på betalningen.

Din plats bekräftas efter att betalning är klubben tillhanda.

Sista anmälan: 26 januari 2020

Varmt välkommen!


En bra relation!

Grunden för att lyckas med sin hund, vare sig det gäller familjehunden eller tävlingshunden, är en bra relation till den. Tack vare arvet från vargen kan hunden lära sig att fungera, förstå och trivas med sin flock. Detta trots att den moderna flocken består av individer tillhörande en helt annan art – människan.

Det här föredraget handlar om möjligheterna för oss att bygga upp en bra relation till hunden. Kvällen kommer att handla om begrepp som kommunikation, dominans, samarbete och rollfördelning inom gruppen. Exempel på frågor som tas upp är:

• Hur får vi en bra samvaro med hunden i vardagen?
• Vad är grunden för bra tävlingsframgångar?
• Hur ska jag vara mot hunden för att vara en bra ledare?
• Hur fungerar det där med rangordning?
• Hur ska jag få en samarbetsvillig hund?

Föreläsare - Kenth Svartberg

kenth

Anmälan Kenth Svartberg

Anmäler mig till Kenth Svartbergs föreläsnig


 

  


  
 

Betalning sker i samband med anmälan dvs. direkt till pg 591213-4 eller via Swish 1230017442, uppge "ditt namn och föreläsningens datum" på betalningen.

Din plats bekräftas efter att betalning är klubben tillhanda.