Hederspriser - Årets Hund/Ekipage 2018

Tävlingen för "Årets Hund" pågår under perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

De som vinner klubbens hederspriser får en personlig kallelse att närvara vid årsmöte för att ta emot respektive pris. Har man inte möjlighet att närvara delas priset ut på bästa sätt till respektive pristagare.


"Bro-Håbo BK:s Årets Hund..." här nedan följer ställningen just nu

Resultaten för Årets Hederspriser baseras på inlämnade resultat till Bro-Håbo BK Tävlingssektor, se resp gren vad som gäller för inlämnande av resultat.

Samtliga Tävlingsresultat sänds in till bhbk@bhbk.se för vidarebefodring till respektive ansvarig grupp för uträkning och sammanställning.

Uppgifter som ska lämnas:
Förarens namn, hundens namn, tävlingsklubb, gren, datum, resultat/poäng

Tävlingsresultat Bruks, Lydnad och Rallylydnad
Föraren ansvarar själv för att resultaten för Bruks, Lydnad och Rallylydnad inkommer till klubbens tävlingssektor senast en månad efter tävlingsdatum. Resultat som inkommer senare räknas inte med i årssammanställningen. Tävlingsresultat under december månad ska vara tävlingssektorn tillhanda senast 31december innevarande år.

Tävlingsresultat Agility
Föraren ansvarar själv för att resultaten för Agility inkommer till klubbens tävlingssektor under kvalificeringsåret. Tävlingsresultat under december månad ska vara agilitygruppen tillhanda senast den 1:a januari påföljande år.

Uppdaterad 2019-01-08 (Ändrad lista markerad med *) Med reservation för ev. fel.


Hederspriser 2018

Årets Appellhund 2018 
Plac Förare och Hundens namn Poäng  
1 Karin Lindblom & Lura  224,25  
2 Marie Angleby & Myrra  191,25  
3 Yasmine Lindblad & Athos 190,25  

Årets Brukshund 2018 
Plac Förare och Hundens namn Poäng  Betyg
Genomsnitt
1 Lotta Larsson & Knota  548,50 8,44
2 Gunvor Isgren & Mila  542,00 8,34

Årets Startklasshund 2018 
Plac Förare och Hundens namn Poäng  
1 Karin Lindblom & Lura  194,00  
2 Birgitta Halin & Harry 185,50  
3 Kikki Dyrendahl & Kevin  178,50  
4 Kerstin Borglund & Pärla  177,50  
5 Yvonne Wästerlund & Essi  167,00  
6 Yasmine Lindblad & Athos 163,50  

Årets Lydnadshund klass 1-3 2018 
Plac Förare och Hundens namn  Betyg
Genomsnitt
Ant. tävl
1 Malin Karlsson & Elton  9,54 5
2 A-C Karlsson & Dill  8,50 5
3 Ann-Sofie Berg & Qastor  8,20 5
4 Eva Rupp Thuresson & Maja  8,25 5
5 Kattis Arcos & Jayson  8,11 5
6 Barbro M Pålsson & Linus  5,33 3
7 Nina Grönlund & Issi  4,63 3
6 Karin Lindbom & Lura  3,43 2

Årets Nybörjare Rallylydnad 2018 
Plac Förare och Hundens namn Poäng Ant. tävl
1 Jessica Adler & Tippa  286 3
2 Cecilia Biverot & Simba  280 3
3 Gunilla Larsson & Rusa  241 3

Årets Rallylydnadsekipage 2018 
Plac Förare och Hundens namn Poäng Ant. tävl
1 Jessica Adler & Triss  89 5
2 Yessica Björkvall & Önska  86 5
3 Eva Rupp Thuresson & Maja  74 5
4 arin Lindblom & Lura  73 5
5 Gunvor Isgren & Mila  62 5
6 Jessica Adler & Ture  41 3
7 Monica van Leeuwen & Chaplin 19 3
8 Gudrund Åslin & Tuva  15 1

Årets AgilityEtta 2018 *
Plac Förare och Hundens namn Poäng Ag/Ho
Elvelind Nordström & Nike * 1270   5/5

Årets Agilityhund 2018 *
Plac Förare och Hundens namn Poäng Ag/Ho
Richard Scholvin & Mika *
1750 5/5 

Bästa Spårhund 2018 
Plac Förare och Hundens namn Poäng  Betyg
Genomsnitt
1 Kitty von Walden & Nica  530,00 Lkl 8,83
2 Gunvor Isgren & Mila  542,00 Ekl 8,34

Bästa Sökhund 2018 
Plac Förare och Hundens namn Poäng  Betyg
Genomsnitt
Anna Eriksen & Kira 528,50 Lkl 8,81 
2 Lotta Larsson & Knota  548,50 Ekl 8,44 

Bästa Rapporthund 2018
Plac Förare och Hundens namn Poäng  Betyg
Genomsnitt
  Inga kvalificerande resultat    

Bästa Skyddshund 2018
Plac Förare och Hundens namn Poäng Betyg
Genomsnitt
 
  Inga kvalificerande resultat    

Bästa IPO/BHP hund 2018 
Plac Förare och Hundens namn Poäng  
1 Therese Blomgren & Juvel  229,00   

Hederspriser genom tiderna - Stort Grattis till alla "Årets Hundar/Ekipage" genom åren!

Hederspriser 2016 Hederspriser 2015 Hederspriser 2014
Årets Appellhund 2016
Kerstin Wikström & Ville - 242,75 p
Årets Appellhund 2015
Elisabeth Åselius & Rusa - 275,75 p
Årets Appellhund 2014
Anna-Karin Hägglund & Happy - 285,00 p
Årets Brukshund 2016
Gunvor Isgren & Mila - 539,75 p
Årets Brukshund 2015
-
Årets Brukshund 2014
-

Årets Lydnadshund 2016
Malin Karlsson & Elton - 9,36 p

Årets Lydnadshund 2015
Ann Svensson & Rina - 9,42 p
Årets Lydnadshund 2014
Malin Karlsson & Elton - 9,54 p

Årets Nybörjare Rallylydnad 2016
Eva Kristiansson & Nellie - 288 p

   
Årets Rallylydnadsekipage 2016
Alexander Lagerborg & Nemo - 63 p
Årets Rallyekipage 2015
Karin Lindblom & Soya - 81 p
Årets Rallyekipage 2014
Karin Lindblom & Soya - 66 p
Årets Agilityhund 2016
Richard Scholvin & Mika - 1460 p
Årets Agilityhund 2015
Richard Scholvin & Era - 1900 p
Årets Agilityhund 2014
Richard Scholvin & Mika - 1460 p
Årets AgilityEtta 2016
Anders Ahlström & Bruno - 763 p
Årets AgilityEtta 2015
Cecilia Svensson & King - 1006 p
Årets AgilityEtta 2014
Ingela Lindgren & Tingeling - 548 p
Bästa Spårhund 2016
Gunvor Isgren & Mila - 504,75 p
Bästa Spårhund 2015
Gunvor Isgren & Mila - 519,50 p
Bästa Spårhund 2014
Gunvor Isgren & Mila - 488,25 p

Bästa Sökhund 2016
Gunvor Isgren & Mila - 539,75 p

Bästa Sökhund 2015
Gunvor Isgren & Mila - 537,75 p
Bästa Sökhund 2014
Helena Olsson & Pea 407,50 p

Hederspriser 2013 Hederspriser 2012 Hederspriser 2011
Årets Appelhund 2013
Kattis Norgren & Jayson - 272,00 p
Årets Appelhund 2012
Ann Svensson & Rina - 286,00 p
Årets Appellhund 2011
Katarina Snecker & Viper - 274,25 p
Årets Brukshund 2013
-
Årets Brukshund 2012
-
Årets Brukshund 2011
Karin Lindblom & Soya - 8,80 p
Årets Lydnadshund 2013
Malin Karlsson & Elton - 9,46 p
Årets Lydnadshund 2012
Ann Svensson & Rina - 9,27 p
Årets Lydnadshund 2011
Ann Svensson & Rina - 9,32 p
Årets Agilityhund 2013
Richard Scholvin & Lova - 2590 p
Årets Agilityhund 2012
Richard Scholvin & Lova - 3130 p
Årets Agilityhund 2011
Richard Scholvin & Lova - 3400 p
Årets AgilityEtta 2013
Yessica Björkvall & Guiness - 604 p
Årets AgilityEtta 2012
Richard Scholvin & Saga- 555 p
Årets AgilityEtta 2012
Sandra Håkansson & Mika - 925 p
Bästa Spårhund 2013
Anneli Wallgren & Lotus - 8,60 p
Bästa Spårhund 2012
-
Bästa Spårhund 2011
Karin Linblom & Soya - 8,80 p

Hederspriser 2010 Hederspriser 2009 Hederspriser 2008 
Årets Appellhund 2010
Veronica Hjerpe & Chili - 271,50 p 
Årets Appellhund 2009
Ida Gabrielsson & Valle - 251,00 p
Årets Appellhund 2008
Birgitta Halin & Nelly - 281,75 p
Årets Brukshund 2010
Karin Lindblom & Soya - 8,48 p
Årets Brukhund 2010
-
Årets Brukshund 2008
Kerstin Borglund & Nikki - 8,32 p
Årets Lydnadshund 2010
Sandra Håkansson & Mika - 9,35 p
Årets Lydnadshund 2009
Ann Svensson & Rina - 9,35 p
Årets Lydnadshund 2008
Karin Lindblom & Soya - 9,21 p
Årets Agilityhund 2010
Rikard Isoluoma & Lova - 3400 p
Årets Agilityhund 2009
Rikard Isoluoma & Lova - 3400 p
Årets Agilityhund 2008
Rikard Isoluoma & Lova - 3400 p
Årets AgilityEtta 2010
Isabel Backman & Ari - 1111 p
Årets AgilityEtta 2009
Sandra Håkansson & Thea - 730 p
 
Bästa Spårhund 2010
Karin Lindblom & Soya - 8,48 p
Bästa Spårhund 2009
Karin Lindblom & Soya - 8,17 p
Bästa Spårhund 2008
Kerstin Borglund & Nikki - 8,32 p
Bästa IPO/BHP hund 2010
-

Bästa IPO/BHP hund 2009
-

Bästa IPO/BHP hund 2008
Cecilia Eng & Yennie - 221,50 p

Hederspriser 2007 Hederspriser 2006 Hederspriser 2005
Årets Appellhund 2007
Karin Lindblom & Soya - 300,50 p
Årets Appellhund 2006
Svante Friberg & Fri - 300,75 p
Årets Appellhund 2005
Petra Edström & Solo - 269,00 p
Årets Brukshund 2007
-
Årets Brukshund 2006
Helén Warnfalk & Cleo - 8,83 p
Årets Brukshund 2005
Heléne Warnfalk & Cleo - 8,51 p
Årets Lydnadshund 2007
Karin Lindblom & Soya - 9,52 p
Årets Lydnadshund 2006
A-C Andersson & Chip - 9,31 p
Årets Lydnadshund 2005
Malin Karlsson & Emil - 9,46
Årets Agilityhund 2007
Rikard Isoluoma & Lova - 3400 p
Årets Agilityhund 2006
Rikard Isoluoma & Lova - 2970 p
Årets Agilityhund 2005
Petra Strand & Algot - 1190 P 
Bästa Spårhund 2007
-

Bästa Spårhund 2006
Helén Warnfalk & Cleo - 8,83 p
Bästa Spårhund 2005
Heléne Warnfalk & Cleo - 8,51 p
Bästa IPO/BHP hund 2007
Ronny Eng & Winnie - 236,00 p
Bästa IPO/BHP hund 2006
Cecilia Eng & Yennie - 274,00 p
Bästa IPO/BHP hund 2005
Cecilia Eng & Wilma - 264,50 p 

Hederspriser 2004 Hederspriser 2003 Hederspriser 2002
Årets Appellhund 2004
Catja Sarström & Thelma - 286,75 p
Årets Appellhund 2003
Siw Sidén & Dino - 250,25 p
Årets Appellhund 2002
Thomas Kindström & Lord - 265,50 p
Årets Brukshund 2004
Agneta Danielsson & Cilla - 8,84 p 
Årets Brukshund 2003
Anni Båth & Extra - 8,52 p
Årets Brukshund 2002
Karin Lindblom & Unna - 8,78 p
Årets Lydnadshund 2004
Catja Sarström & Thelma - 9,55 p
Årets Lydnadshund 2003
A-C Andersson & Emil - 9,30 p
Årets Lydnadshund 2002
Lotta Simonsson & Happy - 9,48 p
Årets Agilityhund 2004
Sanna Backnór & Smiley - 1790 p
Årets Agilityhund 2003
Sarah Claesson & India - 1730 p 
Årets Agilityhund 2002
Peter Jonsson & Sassa - 2000 p
Bästa Spårhund 2004
Agneta Danielsson & Cilla - 8,84 p 
Bästa Spårhund 2003
Anni Båth & Extra - 8,52 p
Bästa Spårhund 2002
Karin Lindblom & Unna - 8,78 p
Bästa IPO/BHP hund 2004
Cecilia Eng & Wilma - 259,50 p
Bästa IPO/BHP hund 2003
Cecilia Eng & Sumo - 250,50 p
-
Bästa Skyddshund 2004
-
Bästa Skyddshund 2003
Gunnel Ferm & Zorro - 8,12 p
Bästa Skyddshund 2002
Hans Ferm & Zorro - 8,15 p
Bästa Sökhund 2004
Thomas Kindström & Extra - 8,32 p
Bästa Sökhund 2003
Thomas Kindström & Lord - 7,65 p
Bästa Sökhund 2002
-

Bästa Rapporthund 2004
Thomas Kindström & Lord - 8,42 p
  Bästa Rapporthund 2002
-

    Mälardalens Mögelhundstekniks VP
till bästa lydnadsekipage klass I-II
Lotta Simonsson & Happy - 9,75

Hederspriser 2001    
Årets Appellhund 2001
Raija Puronaho & Bozz - 284,25 p
   
Årets Brukshund 2001
Karin Lindblom & Unna - 9,04 p
   
Årets Lydnadshund 2001
A-C Andersson & Emil - 9,56 p
   
Årets Agilityhund 2001
Sarah Taubes & India
   
Bästa Spårhund 2001
Karin Lindblom & Unna - 9,04
   
Bästa Skyddshund 2001
Hans Ferm & Zorro - 8,46 p
   
Afs VP till bästa schäfer
Karin Lindblom & Unna - 9,04
   
Mälardalens Mögelhundstekniks VP
till bästa lydnadsekipage klass I-II
Barbro M Pålsson & Perro - 9,16
   

Grattis till - 2017 Års Hederspriser

Årets Appellhund

Jessica Adler & Ture - 230,00 p


Årets Brukshund

Gunvor Isgren & Mila - 506,75 p


 Årets Startklasshund

Karin Lindblom & Lura - 195,00 p 


 Årets Lydnadshund

Malin Karlsson & Elton - 9,51 p 


 Årets Nybörjare Rallylydnad

Karin Lindblom & Lura - 182 p


Årets Rallylydnadsekipage

Jessica Adler & Triss - 89 p


 Årets AgilityEtta

Kerstin Alkemar & Fia - 807 p


 Årets Agilityhund

Richard Scholvin & Tone - 2060 p


Bästa Spårhund

Anna Rosén & Undra - 515,75 p


Bästa Sökhund

Gunvor Isgren & Mila - 506,75 p