PM för Bro-Håbo BK KM 2020 den 18/10

Bruks - Rallylydnad - Lydnadsklass


Tidsplan:

OBS! Det kommer att förekomma skott mellan 09.00-09.45!

09.00 KM i Bruks - Domare Malin Hagberg Gustavsson

Anmäld till Bruks KM = funktionär

Anmälda: Ekl (3 ekipage), Hkl (1 ekipage), Lkl (3 ekipage) och Akl (6 ekipage)

------

11.30 KM i Rallylydnad - Domare Diana Huuki

Anmälda och startordning: (3 ekipage), F (5 ekipage), A (2 ekipage), M (4 ekipage)

-----

10.00 KM i Lydnad - Domare Mia Dunder (3 o 1) & Suzanne Gottfridsson (start o 2)

Startordning: Startklass 10.00 (6 ekipage), Klass 2 11.00 (2 ekipage), Klass 3 12.00 (6 ekipage), Klass 1 13.30 (8 ekipage)


Ni som startar i flera grenar som kanske har samma samlingstid, prata med oss i sekretariatet så kan vi flytta starter så att allt flyter på under dagen för alla 

Under dagen håller Café Lugnet öppet med begränsad servering.
Till lunch serverar vi Gulaschsoppa med smörgås till självkostnadsrpis, 25 kr.
S
amtliga oavsett funktionärssyssla får under dagen stå för sin egen lunch och fika.


Gemensam prisutdelning när hela KM är klart!

Sluten bedömning på samtliga KM, innebär att inga betyg kommer visas utåt (mer spännande på prisutdelningen 

Bro-Håbo BK KM 2020 - Bruks - Rallylydnad - Lydnadsklass

Bro-Håbo BK inbjuder till Klubbmästerskap 2020 ANMÄLAN ÄR STÄNGD!

Den 18/10 arrangerar vi ett gemensamt KM för Bruks, Rallylydnad och Lydnad 


Anmälan sker via formulär "Anmälan KM 2020" här på sidan.

Där kan du anmäla till samtliga KM med samma hund. Har du fler hundar som du önskar delta med får du göra en anmälan per hund.

Anmälningsavgiften betalas senast den 12 oktober till pg 967061-3 eller via Bro-Håbo BK Swishnr: 1230017442, ange "ditt namn och KM 2020" på din inbetalning.

 • KM i Bruks 100:- per ekipage
 • KM i Rallylydnad 50:- per ekipage
 • KM i Lydnadsklass 100:- per ekipage

Sista anmälningsdagen är den 12 oktober!

 

Glöm inte… att ta med dig ett glatt humör! 

Frågor besvaras av Anna-Carin, på mail bhbk(at)bhbk.se

Som alltid har vi vår generösa huvudsponsor Magnusson Petfood samt andra fina priser! 

Välkomna!


Prel. tidsplanBruks KM startar på morgonen (OBS! skott förekommer under Bruks KM), därefter följer KM för Rally, Lydnad som kör samtidigt under dagen.

Fastställd tidsplan för KM-dagen presenteras här på hemsidan ca en (1) vecka innan KM


Under KM i respektive gren korar vi en klubbmästare i:

KM i Bruks 

 • Appellklass
 • Lägre klass
 • Högre klass
 • Elitklass

KM i Rallylydnad 

 • Nybörjarklass
 • Fortsättningsklass
 • Avancerad klass
 • Mästarklass

KM i Lydnadsklass

 • Startklass
 • Lydnadsklass 1
 • Lydnadsklass 2
 • Lydnadsklass 3

* Regler för respektive gren hittar du vid sidan av denna inbjudan

Regler för KM i Bruks

Regler för KM i Bruks: 

 • Officiella regler tillämpas
 • Hunden ska vid deltagandet vara minst 12 månader.
 • Föraren ska vara medlem i och tävla officiellt för BHBK. (går du kurs på BHBK under året får du givetvis vara med även fast du inte tävlat ännu.)
 • Ekipaget tävlar i den klass som hunden tävlar officiellt i, om ekipaget blivit uppflyttad kan de tävla i samma klass tills de blivit godkänd i nästa klass. Om hund tävlar i fler grupper ex. Hkl spår och Ekl sök tävlar då ekipage KM i Ekl.
 • Ekipage som ännu inte har tävlat på officiellt bruksprov, deltar i appellklass.
 • I Akl och Lkl ingår respektive lydnadsprogram, samt budföring (som genomförs enligt officiella regler för respektive klass).
 • I Hkl-Ekl ingår respektive lydnadsprogram samt uppletande (som genomförs enligt officiella regler för respektive klass).
 • I de moment som skott ingår kommer dessa genomföras med skott.
 • Samtliga moment har samma koeff som de officiella klasserna.
 • Klubben kommer att kora en klubbmästare för varje klass Akl-Ekl, det vill säga fyra (4) totalt.
 • Det ekipage som erhåller högst poäng i respektive klass blir klubbmästare.
 • Om flera ekipage uppnår samma poäng, särskiljs dessa i specialen dvs. (budföring/uppletande). Det ekipage som har högst poäng på specialmomentet blir klubbmästare. Vid lika poäng även här tilldelas samtliga ekipage titeln Klubbmästare.

Regler för KM i Rallylydnad

Regler för KM i Rallylydnad:

 • Officiella regler tillämpas.
 • Hunden ska vid deltagandet vara minst 10 månader.
 • Föraren ska vara medlem i och tävla officiellt för BHBK. (går du kurs på BHBK under året får du givetvis vara med även fast du inte tävlat ännu.)
 • Ekipaget tävlar i den klass som hunden tävlar officiellt i, dvs. i högsta klass där hunden har fullföljt. Du som ännu inte har tävlat officiellt med din hund, deltar i Nybörjarklass.
 • Klubben kommer att kora en klubbmästare för varje klass, det vill säga fyra (4) totalt.
 • Det ekipage som erhåller högst poäng i respektive klass blir klubbmästare.
 • Om flera ekipage uppnår samma poäng, särskiljs dessa genom att banan genomförs en andra gång av de ekipage som detta avser. Det ekipage som har den sammanlagda hösta poängsumman av båda banorna blir klubbmästare i klassen. Vid lika poäng även här tilldelas samtliga ekipage titeln Klubbmästare.

Regler för KM i Lydnadsklass

Regler för KM i Lydnadsklass: 

 • Officiella regler tillämpas, med undantag för gruppmoment som inte kommer genomföras.
 • Hunden ska vid deltagandet vara minst 10 månader.
 • Föraren ska vara medlem i och tävla officiellt för BHBK. (går du kurs på BHBK under året får du givetvis vara med även fast du inte tävlat ännu.)
 • Ekipaget tävlar i den klass som hunden tävlar officiellt i, dvs. den högsta klass där hunden erhållit pris. Du som ännu inte har tävlat officiellt med din hund, deltar i startklass.
 • Klubben kommer att kora en klubbmästare för varje lydnadsklass Start-klass 3, det vill säga fyra (4) totalt.
 • Det ekipage som erhåller högst poäng i respektive klass blir klubbmästare.
 • Om flera ekipage uppnår samma poäng i samma klass, särskiljs dessa på den sammanlagda poängsumman av moment "följsamhet/fritt följ", "inkallning" och "fjärrdirigering". Det ekipage som har högst poäng på dessa blir klubbmästare. Vid lika poäng även här tilldelas samtliga ekipage titeln Klubbmästare.

Anmälan KM 2020

Anmälan till KM 2020