Kursutbud för Våren 2020 kommer ut tidigast februari -20


Appellspår kurs - Kursen är på 6 ggr och kostar 1.750:- 

Ett krav är att förare och hund har ett gott samarbete och gått vardagslydnadskursen eller har motsvarande kunskaper

Grundlig genomgång av inlärning spårning och lydnadsmoment i appellklass

Antal platser: Max 6

I appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, läggande under gång, inkallning, hopp och platsliggande, samt specialmomentet budföring.

Spåret som hunden ska följa är efter en människa. Till att börja med lär man hunden att följa mattes/husses spår. I appellklassen är spåren ca 300 meter och läggs vid prov ut av annan person än föraren.


Bro-Håbo BK samarbetar med Studiefrämjandet, våra instruktörer och kursledare är utbildade i studiecirkelverksamhet.

En definition på studiecirkel är: ”En kamratkrets för gemensamma, planmässigt bedrivna studier över ett på förhand angivet ämne” och i vårt fall är det då Hundkunskap.