Grundkurs - Nose Work Steg 1

Grundkurs - Nose Work Steg 1 (FULLT)

Instruktör: Anneli Wallgren, Certifierad specialsöksinstruktör SBK

Kursen är på 6 ggr

Datum och tid: 11/2, 18/2, 25/2, 4/3 - kl. 18.30-21.00 - samt 8/3 heldag kl. 10.00-ca 15.00 (medtag egen lunch)

Kursavgift 1650:- inkl. doft och startkit, betalas till pg efter att anmälan bekräftats + ev. medlemsavgift

För samtliga kurser krävs medlemskap i SBK och lokalklubben Bro-Håbo BK, läs mer om medlemskap under "Bli Medlem

Antal platser: Max 6 - Sista anmälningsdagen den 1/2

Anmälan görs via formuläret HÄR

När du fått bekräftan på din anmälan, ska betalning ske direkt till pg 591213-4 eller via Swish 1230017442, uppge ditt namn och kurs på betalningen. Din plats bekräftas efter att betalning är klubben tillhanda, dock senast 7 dagar efter bekräftad anmälan. Utebliven betalning medför att man riskerar att mista sin kursplats.


I Grundkurs Nose Work Steg 1 lär sig hunden doften eukalyptus.

I klass 1 används enbart eukalyptus.

För varje klass tillkommer en doft, som antingen kan finnas som en enskild gömma eller tillsammans med respektive klass specifika doft.

När man börjar träna Nose Work är det lättast inomhus utan distraherande dofter och störningar, vi kommer träna behållarsök och inomhussök.

Hunden skall känna sig trygg och ha lärt sig doften innan man försvårar och går utomhus.

Att vilja leta efter en specifik doft bygger man på hundens naturliga instinkt att använda sin nos.

Hitta doft = belöning! Det är viktigt att hunden belönas precis vid doftkällan och det är lättast i första hand med en godbit. Beroende på hund så kan belöningen variera vi anpassar den efter varje individs förutsättningar. 

Ta därför med dig rikligt med gott hundgodis och en favoritleksak. 

Hundar kommer att tränas en och en under kursen och alla kommer få hjälpa till både här o där. Då träningen är mycket intensiv och arbetsam för hunden bör den kunna vila ostört mellan passen, förslagsvis i en bur i bilen.


Nose Work är indelat i tre klasser och med fyra olika moment i varje klass. 
De dofter som hunden ska lära sig är eukalyptus, lagerblad och lavendel. 
Momenten är inomhus-, utomhus-, fordon- och behållarsök.


Bro-Håbo BK samarbetar med Studiefrämjandet, våra instruktörer och kursledare är utbildade i studiecirkelverksamhet.

En definition på studiecirkel är: ”En kamratkrets för gemensamma, planmässigt bedrivna studier över ett på förhand angivet ämne” och i vårt fall är det då Hundkunskap.

Grundkurs - Nose Work Steg 2

Grundkurs - Nose Work Steg 2 (FULLT)

Instruktör: Anneli Wallgren, Certifierad specialsöksinstruktör SBK

Kursen är en helgkurs, heldagar

Datum och tid: 21/3 och 22/3 - kl. 09.30-16.00 med avbrott för 1 timmes lunch

Kursavgift 1650:- + ev. medlemsavgift

För samtliga kurser krävs medlemskap i SBK och lokalklubben Bro-Håbo BK, läs mer om medlemskap under "Bli Medlem

Antal platser: Max 6 - Sista anmälningsdagen den 1/3

Anmälan görs via formuläret HÄR

När du fått bekräftan på din anmälan, ska betalning ske direkt till pg 591213-4 eller via Swish 1230017442, uppge ditt namn och kurs på betalningen. Din plats bekräftas efter att betalning är klubben tillhanda, dock senast 7 dagar efter bekräftad anmälan. Utebliven betalning medför att man riskerar att mista sin kursplats.


Innehåll Grundkurs - Nose Work Steg 2

Förutsättning för att tillgodogöra sig denna kurs är att hunden kan doften Eukalyptus.

Kursen innefattar fortsatt träning av doften Eukalyptus, vi tränar Utomhussök och Fordonsök

Hitta doft = belöning! Det är viktigt att hunden belönas precis vid doftkällan och det är lättast i första hand med en godbit. Beroende på hund så kan belöningen variera vi anpassar den efter varje individs förutsättningar. 

Ta därför med dig rikligt med gott hundgodis och en favoritleksak. 

Hundar kommer att tränas en och en under kursen och alla kommer få hjälpa till både här o där. Då träningen är mycket intensiv och arbetsam för hunden bör den kunna vila ostört mellan passen, förslagsvis i en bur i bilen.


Nose Work är indelat i tre klasser och med fyra olika moment i varje klass. 
De dofter som hunden ska lära sig är eukalyptus, lagerblad och lavendel. 
Momenten är inomhus-, utomhus-, fordon- och behållarsök.


Bro-Håbo BK samarbetar med Studiefrämjandet, våra instruktörer och kursledare är utbildade i studiecirkelverksamhet.

En definition på studiecirkel är: ”En kamratkrets för gemensamma, planmässigt bedrivna studier över ett på förhand angivet ämne” och i vårt fall är det då Hundkunskap.