Rallylydnad Fortsättning (inställd pga för få anmälda)

Kursen är på 6 gånger och kostar 1450:- ink. kurslitteratur

Instruktör: Karin Lindblom och Yasmine Lindblad

Datum och tid: 18.30-ca 20.30 - 24/2, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 14/4

Antal platser: Max 8 - Sista anmälningsdagen den 20/2

Anmälan görs via formuläret HÄR

När du fått bekräftan på din anmälan, ska betalning ske direkt till pg 591213-4 eller via Swish 1230017442, uppge ditt namn och kurs på betalningen. Din plats bekräftas efter att betalning är klubben tillhanda, dock senast 7 dagar efter bekräftad anmälan. Utebliven betalning medför att man riskerar att mista sin kursplats.


Förkunskaper Rallylydnad Nybörjarklass

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få kunskap om alla moment i Fortsättningsklass.

Kursen är för dig som vill fortsätta träna och tävla rallylydnad


Bro-Håbo BK samarbetar med Studiefrämjandet, våra instruktörer och kursledare är utbildade i studiecirkelverksamhet.

En definition på studiecirkel är: ”En kamratkrets för gemensamma, planmässigt bedrivna studier över ett på förhand angivet ämne” och i vårt fall är det då Hundkunskap.