Kursutbud för Våren 2020 kommer ut tidigast februari -20


Tävlingslydnad Startklass - Kursen är på 6 ggr och kostar 1.750:-, inkl litteratur och fika Tävlingsavgift ingår ej

Antal platser: Max 6

OBS! Inte att förväxla med vardagslydnad 

Detta är en tävlingsinriktad kurs där vi endast tränar momenten i Startklass.

Du ska ha god kontakt med din hund samt att hunden ska kunna orden sitt, ligg, stanna samt att komma på inkallning.

Träning hemma mellan kurstillfällena förutsätts för att uppnå gott resultat.


Tävlingslydnad Klass 1 - Kursen är på 4 ggr och kostar 1.750: ink. fika- Tävlingsavgift ingår ej

Antal platser: Max 6

OBS! Inte att förväxla med vardagslydnad 

Detta är en tävlingsinriktad kurs där vi endast tränar momenten i Klass 1

Du och hunden ska ha gått Startklass eller ha motsvarande kunskaper.

Träning hemma mellan kurstillfällena förutsätts för att uppnå gott resultat.


Bro-Håbo BK samarbetar med Studiefrämjandet, våra instruktörer och kursledare är utbildade i studiecirkelverksamhet.

En definition på studiecirkel är: ”En kamratkrets för gemensamma, planmässigt bedrivna studier över ett på förhand angivet ämne” och i vårt fall är det då Hundkunskap.