Info om kursinnehåll Valp och Allmänlydnadskurs

Samtliga höstkurser är fulla/har börjat - Kursutbud för VT 2018 kommer ut tidigast januari -18


Valpkurs - Kursen är på 6 ggr och kostar 1.200:- inkl litteratur

Antal platser: Max 8

För valpar mellan 3-6 månader

Vi lägger stor vikt på att lära ut hur du får kontakt med din hund, för att möjliggöra det viktiga samarbetet mellan dig och din hund

Kursen syftar till att, på ett lättsamt sätt, lära valpen allmänlydnad. I detta ingår bl a relationsövningar, inlärning av ”bra”-ordet, ögonkontakt, förbudsord, möte mellan valpar, passivitet, inkallning m.m.


Allmänlydnadskurs - Kursen är på 6 ggr och kostar 1.200:- inkl litteratur

Antal platser: Max 8

För hundar från 7 månader

Kursen syftar till att, på ett lättsamt sätt, lära hunden allmänlydnad.

Vi lägger stor vikt på att lära ut hur du får kontakt med din hund, för att möjliggöra det viktiga samarbetet mellan dig och din hund 

Lär dig läsa din hund, möte med andra hundar, aktivitetsövningar för hemmabruk och mycket mer som kan behövs i vardagen


Bro-Håbo BK samarbetar med Studiefrämjandet, våra instruktörer och kursledare är utbildade i studiecirkelverksamhet.

En definition på studiecirkel är: ”En kamratkrets för gemensamma, planmässigt bedrivna studier över ett på förhand angivet ämne” och i vårt fall är det då Hundkunskap.