Nya riktlinjer från 1 juni för Bro-Håbo BK

Det är ett annorlunda år som är ovant att förhålla sig till. Många blir sjuka, nära o kära mister sina liv, folk mister sina jobb, isolerar sig med allt det kan innebära och sjukvården är överbelastad. Med det i tanken så vill Bro-Håbo BK vara den klubb som inte bidrar till smittspridning.

För att Bro-Håbo ska kunna bedriva tävling-/kursverksamhet behövs våra värdefulla funktionärer och instruktörer. Frågan har gått ut till instruktörerna samt sektionsansvariga hur dom ställer sig till att hålla kurser eller arrangera tävlingar för resten av året. Utifrån den återkoppling som styrelsen har fått baseras detta beslut.

Tävlings-/provverksamhet

Under rådande omständigheter så är beslut taget om att tävlings-/provverksamheten kommer att hållas i reducerad utsträckning beroende på hur utvecklingen sker i samhället under hösten 2020.

Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskbedömning för varje enskild aktivitet. Detta gör att det är otroligt svårt att göra en riskbedömning inför en tävling förutom tävlande även har med sig anhöriga och riskkalkyleringen är mycket svår att bedöma då det max får vistas 50 personer på samma plats.

Kursverksamhet

Under rådande omständigheter så är beslut taget om att kursverksamheten kommer att hållas i reducerad utsträckning beroende på hur utvecklingen sker i samhället under hösten 2020. - Mer info om höstens kursutbud kommer inom kort att publiceras under fliken Kurser HT 2020.

Påbörjad instruktörskurs och tävlingsledarkurs kommer att slutföras.


När det gäller beslut om hur övrig verksamhet för resten av året så fr o m 1 juni är klubbens planer återigen bokningsbara för våra medlemmar och egen träning.
Ingen organiserad klubbverksamhet före 1 sept.
Beslut är taget att instruktörsdagarna med Åsa S förhoppningsvis skjutas fram till nästa år.

Personer i riskgrupp

Denna information kommer från SBK och gäller även på Bro-Håbo:

”Personer i riskgrupper och för personer över 70 år är det, enligt Folkhälsomyndigheten, extra viktigt att begränsa sina sociala kontakter varför de fortsatt uppmanas att inte delta på klubborganiserad verksamhet, varken som deltagare eller funktionär. Detta kvarstår med anledning av att vi vill skydda dessa personer för smittrisk samt bidra till att minska belastning på landets sjukvård. SBK råder dessa personer att följa rekommendationerna, men vi kommer inte vidta några åtgärder för de personer som, trots rekommendationerna, väljer att delta”.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Denna information kommer från SBK och gäller även på Bro-Håbo BK:

”För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och se över verksamhet och genomföra åtgärder så vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter”.

Håll i och håll ut och tillsammans hjälps vi åt att begränsa smittan och underlätta för sjukvården.

Det kommer ett nytt år och då är vi fullfjädrade för att regera på tävlingsplanerna 😊

Väl mött!
Styrelsen Bro-Håbo BK

Kursutbud hos Bro-Håbo Brukshundklubb

Bro-Håbo Brukshundklubb erbjuder en rad spännande kurser för dig och din hund!

Våra instruktörer är utbildade och certifierade inom SBK vilket garanterar att vi utbildar hundägare i det senaste inom hundträning

Ansvariga HUS: Agneta Fast och Anna-Carin Karlsson

Kontakta Bro-Håbo BK HundägarUtbildningsSektor (HUS): använd formuläret "Kontakta HundägarUtbildningsSektorn" nedan

Kontakta Bro-Håbo BK Agilitykurser: använd formuläret "Kontakta Agilitykurser" nedan


Vid anmälan använd vårt formulär som öppnas så fort anmälan kan göras till de olika kurserna

Observera! Att skicka in anmälan till kurs leder inte automatiskt till att det finns en plats på kursen, invänta svar från oss.

När du fått bekräftan på din anmälan, ska betalning ske direkt till pg 591213-4 eller via Swish 1230017442, uppge ditt namn och kurs på betalningen. Din plats bekräftas efter att betalning är klubben tillhanda, dock senast 7 dagar efter bekräftad anmälan. Uteblivien betalning medför att man riskerar att mista sin kursplats.

Höstens kurser planeras i största möjliga mån att starta i mitten/slutet av augusti - SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR CA 6 VECKOR INNAN RESPEKTIVE KURSSTART (framgår i annonserna)

Vårens kurser planeras i största möjliga mån att starta i slutet av mars/början av april - SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR CA 6 VECKOR INNAN RESPEKTIVE KURSSTART (framgår i annonserna)

Om sista anmälningsdagen har varit, kontakta HUS via formuläret och hör om det finns platser kvar ändå. 

Sista anmälningsdagen kan variera beroende på vilken kurs och när den startar, titta på respektive kurs för att få mer info om detta.


För samtliga kurser krävs medlemskap i SBK och lokalklubben Bro-Håbo BK, läs mer om medlemskap under "Bli Medlemsamt nedan "Centrala Medlemsförmåner SBK". 

Återbetalning av erlagd kursavgift

  • Återbetalas ej vid återbud senare än en (1) månad före kursstart
  • Mot uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg återbetalas 500:- av avgiften vid kurstilläflle 1-3
  • Övriga ev. återbetalningar tas upp i styrelse för diskussion och beslut

Kontakta HundägarUtbildningsSektorn

Har du frågor om våra kurser eller vill komma i kontakt med HundägarUtbildningsSektorn kan du skicka ett mail från formuläret nedan.


 

  

 


 

Kontakta Agilitykurser

Har du frågor om våra kurser eller vill komma i kontakt med ansvarig för Agilitykurser på BHBK kan du skicka ett mail från formuläret nedan.


 

  
 

Centrala Medlemsförmåner SBK

När du går med i Svenska Brukshundklubben så får du tillgång till många Hundaktiviteter, t ex hundkurser, utbildningar, träningsytor, träningsgrupper, prov &tävlingarutställningarmentalbeskrivningar och mycket annat.

Du får 6 gånger om året tidningen Brukshunden som är Sveriges största tidning för aktiva hundägare – direkt hem i brevlådan.

Försäkring för personolycksfall ingår under ditt medlemsår. Du är försäkrad om något skulle hända dig på våra aktiviteter.

Du får rabatt på din hundförsäkring hos Agria djurförsäkring och dessutom förmånliga sakförsäkringar, anpassade för dig som hundägare, genom Watercircles miljösmarta försäkringar.


Dessutom har du som medlem också chans att söka stipendier för studier och projekt inom Svenska Brukshundklubbens verksamhetsområden.

Medlemmar som bidragit extra förtjänstfullt till sin klubb och vår organisation kan föräras våra förtjänsttecken och -medaljer.

Läs mer på SBK hemsida http://www.brukshundklubben.se

Reservation för ev. ändringar
i kursutbudet

Bro-Håbo BK i samarbete med

studiefr