Specialsökshelg för Maria Gabrielsson 14-15/8
 
Denna träningshelg är för er som har målet att göra SBK kommande prov i Specialsök.
Vi kommer inrikta oss på sökutveckling då med inriktning mot SBK provet, detta innebär att hunden måste ha kommit en bit på väg.
 
Krav:
Är att hunden kan etiketten Kong och har en passiv markering i minst 5 sek - innebär ett tydligt utpekande o fullt fokus mot gömman, helst inte lämna eller titta på föraren innan slutsignal/release signal från föraren.
 
Detta hoppas vi blir en spännande o utmanande helg. 
 
Funderingar o ev. frågor kontakta Anneli Wallgren (awca01@hotmail.com
Max 6 deltagare med hund
Pris för helgen är 1550 kr inkl fika, betalas först när anmäld plats är bekräftad
Mer info om helgen kommer till deltagarna när det närmar sig.
 
Medtag egen lunch
 
Anmälan som är bindande gör du via formulär på hemsidan senast den 14 juli (anmälan stängs 14/7 och platserna lottas bland de som anmält sig om det är fler än 6 anmälda) De som får en plats meddelas via mail och ev. reserver meddelas samtidigt.

Med bindande anmälan menas att om du får förhinder ska du meddela klubben detta omgående och om reserv finns kommer platsen att gå till den personen. OM ingen reserv finns får du betala kursavgiften ändå.

Anmälan Specialsökhelg 14-15/8

Specialsökshelg Maria Gabrielsson 14-15/8


 
 

  

 

 

 

 

  
 
Anmälan som är bindande gör du senast den 14 juli (anmälan stängs 14/7 och platserna lottas bland de som anmält sig om det är fler än 6 anmälda) De som får en plats meddelas via mail och ev. reserver meddelas samtidigt.

Med bindande anmälan menas att om du får förhinder ska du meddela klubben detta omgående och om reserv finns kommer platsen att gå till den personen. OM ingen reserv finns får du betala kursavgiften ändå.