Bro-Håbo BK - Styrelse 2019

Ordförande Agneta Fast bhbk.ordforande(at)gmail.com 070-616 09 42
Vice ordförande Jane Sjölander jane.lillemor(at)gmail.com 070-431 01 56
Kassör Anna-Carin Karlsson bhbk(at)bhbk.se 072-838 24 38
Sekreterare Gunilla Larsson gplarsson(at)hotmail.se 070-222 84 95
       
Ledamöter Rosie Gernelin rgernelin(at)hotmail.com 073-380 28 02
  Katarina Snecker katarina.snecker(at)bredband.net  
  Suzanne Gottfridsson suzannegottfridsson(at)gmail.com  
       
Suppleanter Maria Lindmark puan99(at)hotmail.com 070-162 75 68
  Sandra Larsson tiaozqa(at)gmail.com  

Revisorer Jessica Adler wilmanova(at)hotmail.com  
  Inger Bryntesson Inger.vagen(at)hotmail.com  
Revisorsuppleanter Monica Van Leeuwen  
  Tina Norman    
       
Valberedning Gudrun Åslin guddaludda(at)gmail.com  
  Mary Nordlund nordlundm2003(at)yahoo.se  
  Gun Englund englundgun(at)gmail.com  

Stadgar för lokalklubb