Bro-Håbo BK - Styrelse 2020

Ordförande Agneta Fast bhbk.ordforande(at)gmail.com 070-616 09 42
Vice ordförande Jane Sjölander jane.lillemor(at)gmail.com 070-431 01 56
Kassör Anna-Carin Karlsson bhbk(at)bhbk.se 072-838 24 38
Sekreterare Gunilla Larsson gplarsson(at)hotmail.se 070-222 84 95
       
Ledamöter Rosie Gernelin rgernelin(at)hotmail.com 073-380 28 02
  Katarina Snecker katarina.snecker(at)bredband.net  
  Suzanne Gottfridsson suzannegottfridsson(at)gmail.com  
       
Suppleanter Maria Lindmark puan99(at)hotmail.com 070-162 75 68
  Sandra Larsson tiaozqa(at)gmail.com  

Revisorer Jessica Adler wilmanova(at)hotmail.com  
  Anne Engström    
Revisorsuppleanter Monica Van Leeuwen  
  Tina Norman    
       
Valberedning Gun Englund englundgun(at)gmail.com  
  Eva Rupp Thuresson    
  Yasmine Lindblad    

Stadgar för lokalklubb