Nya riktlinjer från 1 juni för Bro-Håbo BK

Det är ett annorlunda år som är ovant att förhålla sig till. Många blir sjuka, nära o kära mister sina liv, folk mister sina jobb, isolerar sig med allt det kan innebära och sjukvården är överbelastad. Med det i tanken så vill Bro-Håbo BK vara den klubb som inte bidrar till smittspridning.

För att Bro-Håbo ska kunna bedriva tävling-/kursverksamhet behövs våra värdefulla funktionärer och instruktörer. Frågan har gått ut till instruktörerna samt sektionsansvariga hur dom ställer sig till att hålla kurser eller arrangera tävlingar för resten av året. Utifrån den återkoppling som styrelsen har fått baseras detta beslut.

Tävlings-/provverksamhet

Under rådande omständigheter så är beslut taget om att tävlings-/provverksamheten kommer att hållas i reducerad utsträckning beroende på hur utvecklingen sker i samhället under hösten 2020.

Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskbedömning för varje enskild aktivitet. Detta gör att det är otroligt svårt att göra en riskbedömning inför en tävling förutom tävlande även har med sig anhöriga och riskkalkyleringen är mycket svår att bedöma då det max får vistas 50 personer på samma plats.

Kursverksamhet

Under rådande omständigheter så är beslut taget om att kursverksamheten kommer att hållas i reducerad utsträckning beroende på hur utvecklingen sker i samhället under hösten 2020. - Höstens kursutbud finns under fliken Kurser HT 2020.

Påbörjad instruktörskurs och tävlingsledarkurs kommer att slutföras.


När det gäller beslut om hur övrig verksamhet för resten av året så fr o m 1 juni är klubbens planer återigen bokningsbara för våra medlemmar och egen träning.
Ingen organiserad klubbverksamhet före 1 sept.
Beslut är taget att instruktörsdagarna med Åsa S förhoppningsvis skjutas fram till nästa år.

Personer i riskgrupp

Denna information kommer från SBK och gäller även på Bro-Håbo:

”Personer i riskgrupper och för personer över 70 år är det, enligt Folkhälsomyndigheten, extra viktigt att begränsa sina sociala kontakter varför de fortsatt uppmanas att inte delta på klubborganiserad verksamhet, varken som deltagare eller funktionär. Detta kvarstår med anledning av att vi vill skydda dessa personer för smittrisk samt bidra till att minska belastning på landets sjukvård. SBK råder dessa personer att följa rekommendationerna, men vi kommer inte vidta några åtgärder för de personer som, trots rekommendationerna, väljer att delta”.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Denna information kommer från SBK och gäller även på Bro-Håbo BK:

”För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och se över verksamhet och genomföra åtgärder så vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter”.

Håll i och håll ut och tillsammans hjälps vi åt att begränsa smittan och underlätta för sjukvården.

Det kommer ett nytt år och då är vi fullfjädrade för att regera på tävlingsplanerna 😊

Väl mött!
Styrelsen Bro-Håbo BK

Bro-Håbo BK - Tävlingar & Prov 2020 - Tävlingsplusgiro 967061-3

BHBK samtliga tävlingar och prov under 2020 hittar du HÄR

BHBK Agilitytävlingar under 2020 hittar du HÄR

 

Samtliga resultat finns på SBK Tävling (bruks, lydnad och rally) och SAiK Tävling (agility)

Info & länkar till SBK

Anmälan till tävling - INFO

Anmälningsavgifter - INFO

SBK Tävling anmälan till Bruksprov, Lydnadstävlingar, Rallytävlingar, MH & MT - HÄR

Agilitytävlingar anmälan - HÄR

Regler hittar du på SBK hemsida
nedan länkar till de vanligaste reglerna;

Bruksprov

Lydnadstävling

Rallylydnad

MH & MT