Hejsan alla medlemmar och kursare på BHBK!

I nuläget har vi fått nya direktiv från SKK/SBK som gör att vi inte längre kan bedriva någon verksamhet alls, så samtliga kurser, tävlingar och prov och övrig verksamhet kommer att ställas in fram till den 31 maj. Det kan bli längre men det får vi återkomma till om vi får nya direktiv.

Har du anmält dig till kurs eller annat hos BHBK kommer du få denna info via mail och vi kommer givetvis återbetala alla anmälningsavgifter i sin helhet.

Vi ser framtiden an och hoppas att vi kan fortsätta vår verksamhet efter maj, vi kommer att kommunicera ut info så fort vi får tillgång till någon ny via FB och hemsidan.

Se info från SBK HÄR.

Mvh Bro-Håbo BK Styrelse

Träningstävling i Lydnadsklass - 2020!

Träningstävling i Lydnadsklass - 2020!

Datum: 17/6, 8/7, 29/7, 19/8, 9/9, 30/9, 21/10, 11/11  (sista anmälan se anmälningsformuläret för resp. tillfälle)


Du som tävlar i lydnadsklass, ta chansen att träna under tävlingslika former där du får möjlighet att rätta till detaljer i era moment, eller få den värdefulla kommenderingsträningen som så väl behövs.

Gruppmoment genomförs sist för respektive klass


Samling kl. 18.30 för samtliga funktionärer - Start ca kl. 19.00

För er som ska tävlingsträna gäller att ni är på plats kl. 19.00 senast, utanför sekretariatet samlas vi för info om kvällen för respektive klass.

Dock är det skotträning på klubben vid flertalet av dessa tillfällen, det ska vara slut kl. 18.45 och ni som har skottberörda hundar bör då inte komma före den tiden.

För vår planering har vi föranmälan till alla tillfällen!

Samtliga klasser arrangeras under kvällarna - Startklass - Klass 3
(samtliga moment eller de du själv väljer, dock max det antal moment som ingår i din klass)

Anmälan via formuläret

Avgift: 25:-/ekipage och klass, betalas vid anmälan/senast sista anmälningsdag för resp. träningstävling, direkt till pg 591213-4 eller via Swish 1230017442, uppge ditt namn och datum.


Alla BHBK medlemmar är välkomna! 

Anmälan Träningstävling 2020

Anmäler mig till följande tillfällen