Onsdagsträning - 19.00

De ledarledda onsdagsträningarna tar en paus denna termin och återkommer ev. till hösten 2020

Gemensamma platsmoment 19.00

 


Vad är onsdagsträning?
En instruktör/handledare (olika personer varje tillfälle) kommer att finnas tillgänglig för att hjälpa till och håller även i platsliggningen (ej med skott).

Vad eller vem är då onsdagsträningen till för?

Alla medlemmar är välkomna att komma, för vet ni... egen träning tillsammans med andra klubbmedlemmar kan ge oerhört mycket mer än vad vi tror.

  • Onsdagsträningen är till för dig som vill träna din hund oavsett klass eller kunskaper.

  • Att efter avslutad kurs ha möjlighet att få råd och tips även i fortsättningen och för att kanske "hålla igång" träningen mellan kurserna.

  • Vill du ha kommendering på ett moment tveka inte att tala om det för den ansvarige, men alla ska även vara beredda på att själva få rycka in och hjälpa någon annan.

  • Det är inte meningen att det ska bli "kö" hos instruktören/handledaren utan att kommendera ett moment för någon annan kan vi alla hjälpa varandra med.

 Varmt välkomna!