Skotträning onsdagar - samling 17.45

Pga. rådande Covid -19 restriktioner om att verksamhet inte får samla fler än 8 personer (ink. ledare) samlas de som är anmälda på plan 4-5 för info. Då vi även har annan verksamhet på klubben samtidigt måste alla respektera detta och inte samlas utanför de grupper som samlats för den egna verksamheten. Det kommer att vara tävlingsmässig platsliggning med skott.OBS! Ingen budförings träning!

Anmälan görs till resp. skytt ansvarig via mail (se nedan) tidigast närmsta söndag innan det datum du vill delta på, Senast tisdag, dagen innan får du besked om du kommer med den träningen! Mailadresser hittar du nedan.


 Datum för skotträning:

  • Onsdag 7/4 Gudrun, guddaludda@gmail.com
  • Onsdag 14/4 Marie, angleby@hotmail.com
  • Onsdag 21/4 Katarina, Sneckerkatarina@gmail.com
  • Onsdag 28/4 Kerstin, kerstinborglund@hotmail.com
  • Onsdag 5/5 Gunvor, gunvor_isgren@hotmail.com
  • Onsdag 12/5 Kia, kia@grappo.info
  • Onsdag 19/5 Lotta, Ann_charlotte.mann@icloud.com
  • Onsdag 2/6 Annelie, awca01@hotmail.com

Info skotträning:

Platsliggning och budföring sker på plan 4 och 5, planerna högst upp vid klubben
(snett bakom stora stegen)

Tidschema:
17.45 Samling för diskussion om ev. upplägg för träningen
17.50 Platsliggning med skott (5 minuter - 4 skott)
Budföring med skott efter platsliggningen
fram till 18.50

Ordningsföljden på tidschemat kan variera beroende på deltagarnas önskemål.


Med skotträning följer gemensamt ansvar...
BHBK förutsätter att ett eget hundägaransvar råder för tillvänjning och träning av hund med skott och det åligger varje enskild medlem att före varje skotträning prata med ansvarig om respektive hunds behov och i samråd komma fram till lämplig träning. Därför måste alla som vill vara med på platsliggningen vara med på samlingen 17.45.

OBS! Skotträningen ska vara avslutad och klar kl. 18.50
Med hänsyn till övrig verksamhet så som kurser och onsdagsträning som startar kl. 19.00.