Agility regler

Agility regler

Anmälan till Agilitytävlingar HÄR

Agilitygruppen

Agilitysektorn ansvarar för att;

  • Agilitybanan vårdas och hålls i gott skick
  • Klippa gräset på agilityplanens yta
  • Svara för planering och genomförandet av klubbens officiella/inofficiella agilitytävlingar, samt rapportera planerade tävlingar enligt Förbundsstyrelsens anvisningar och distriktets riktlinjer. Ansvarig för respektive arrangemang skall god tid publicera PM på SBK Tävling.
  • Inför planering av nästkommande års tävlingar skall kontakt tas med klubbens tävlingssektor/sammankallande för beslut, så att inga krockar sker med inplanerade lydnads- och bruksprov samt övriga arrangemang.
  • Svara för utbildning av funktionärer till den egna verksamheten (tävlingsledare, övriga funktionärer, domare mm).
  • Uppmuntra medlemmarna att tävla.

Agility - Vad är det?

Agility
är en hundsport som från början anordnades som pausunderhållning på Storbritanniens största hundutställning, Cruft´s. Inspirationen till sporten hämtades från hopptävlingar för hästar.

Agility är en hinderbana för hundar som ska genomföras på tid. En agilitybana består av 15-20 hinderpassager. En del hinder ska hunden hoppa över andra ska den balansera på och så finns det tunnlar att springa igenom och pinnar som den ska gå slalom mellan. Hindren ska hunden ta i en viss ordning och från rätt håll och på rätt sätt.

Det finns två tävlingsgrenar: Agilityklass och Hoppklass. I dessa kan man även tävla i lag. I agilityklasser kan alla hinder finnas med, i hoppklass finns inga balanshinder med.

På en tävling får du som förare ta hjälp av röst och handtecken för att styra hunden mot rätt hinder. Däremot får du och hunden inte röra vid varandra. Förutom att alla hinder ska klaras av rätt ska det helst också gå fort.

Det är inte helt lätt att klara av ett lopp både felfritt och snabbt, men vi kan lova att både du och din hund kommer att ha väldigt roligt tillsammans när ni tränar och tävlar.

Agility 1

Vilka hundar passar?
Det bästa med sporten är att nästan alla hundar tycker det är roligt. Hunden får använda både sin hjärna och sin kropp och den lär sig att samarbeta med dig.

Men innan träningen kan börja måste din hund ha vuxit färdigt och vara helt frisk. Det är en klar fördel om hunden har grundlydnad innan man börjar träna.

Även om det är jätteroligt att träna agility kan det vara bra att ha ett mål för träningen och det är att starta på tävling. Det anordnas många tävlingar runt om i Sverige och tävlingarna är uppdelade i tre olika klasser, från klass I för nybörjare till klass III för de bästa ekipagen. Alla, även oregistrerade hundar, får tävla men hunden ska vara minst 18 månader.

På både träning och tävling tar man hänsyn till hundens storlek. Det är hundens mankhöjdsmått som mäts och beroende på hur stor hunden är tävlar den i en viss storleksgrupp. Grupperna är x-small, small, medium, large och x-large och vissa hinders höjd eller längd kan ändras för att passa de olika storleksgrupperna.

Börja träna agility

Samtidigt som du tränar agility är det nödvändigt att träna kontakt och grundlydnad, det kommer du och hunden ha nytta av i fortsättningen. Med detta menas bland annat att du ska kunna ha hunden lös under stor kontroll och att den kommer till dig direkt när du ropar. Det är också en fördel om den kan sitta och stanna kvar.

Balansera kan du lära din hund att göra under promenaderna på stora stenar, nedfallna träd, murar mm. Många hundar lär sig snabbt att älska agility, förväntningarna stiger så snart de ser ett hinder.

Agility kan orsaka stress, och för mycket stress för ofta är inte nyttigt. Det är därför det är så bra att gå på kurser och träffar, då kan man hjälpa varandra och hundarna får pauser då de kan lugna ner sig. Många av balans-hindren kräver också att man är minst två stycken som hjälps åt i början, allt för att hunden inte ska skada sig och bli rädd.

Träna och tävla med glädje!

Glöm aldrig bort att vara glad och positiv mot din hund när ni tränar. Hitta en belöning som hunden verkligen gillar. Det kan vara din glada röst, en klapp, en godisbit eller favoritleksaken.

Om och när ni börjar tävla är det precis lika viktigt att du håller humöret uppe - hur det än går!

Det är nästan nödvändigt att få hjälp när man ska träna agility. Tävlingar hålls runt om i landet och nästan hela året om, men de flesta är utomhustävlingar och dessa är under barmarkssäsongen.

Titta under fliken Kurser så ser du Bro-Håbo BK´s kursutbud gällande Agility.

Vilka olika hinder finns det?

Det finns många olika hinder på en agilitybana. De kan också se lite olika ut beroende på vilken klubb som äger dem. Däremot måste alla mått på hindren följa det som står i Bestämmelserna för Agilitytävlingar. Vilka hinder som är lättast kan man inte säga, därför att hundar har olika lätt eller svårt för olika hinder. Men när hunden väl lärt sig ett hinder brukar den med glädje ta sig igenom det. Alla så kallade balanshinder har kontaktfält. Det är markerade ytor på balanshindrens upp- och nedfarter som hunden måste beröra med minst en tass. Den här regeln finns för att minska skaderisken för hunden.

A-hindret
Här ska hunden springa upp på toppen och ner på andra sidan. Det är ett balanshinder och hunden måste trampa med minst en tass på kontaktfälten på upp- och nedvägen.

Slalom
Ett antal pinnar (8, 10 eller 12 stycken) står placerade på en rad. Hunden ska sick-sacka mellan pinnarna och alltid börja från höger sida om den första pinnen. Hundar som tränats väl på detta hinder, lär sig nästan ”rinna” igenom det i hög fart. Slalom kan ingå i både agility- och hoppklass.

Däcket
Ett hinder i form av ett däck som spänns fast i en ram. Hunden ska hoppa igenom däcket.

Hopphinder
Hopphinder kan förekomma i så kallade kombinationer, där alltså två eller högst tre hinder är placerade efter varandra. Hopphindren kan se lite olika ut och till hopphinder räknas även oxer, viadukter och murar, men dessa får inte ingå i kombinationer.

Runda tunneln
Tunneln kan variera i längd och form, den kan alltså vara böjd. Hunden ska springa igenom tunneln. Kan ingå i alla klasser.

Platta tunneln
Tunneln har en öppen del och en del som hänger ned som en säck. Hunden ska springa igenom den öppna delen och med egen kraft lyfta den nedhängande delen för att hitta öppningen.

Gungbrädan
Det är här är ett balanshinder med kontaktfält på båda ändarna av brädan. Hunden ska gå upp på brädan och vänta tills den tippar över och gå ned på andra sidan när brädan slagit i marken.

Agility 2

Balansbommen
Ett balanshinder med en 30 cm bred bräda som hunden ska springa uppför, fortsätta balansera på en plan bräda som är ca 4 meter lång och därefter följa nedfarten hela vägen till hindrets slut. Hundens tassar måste vidröra kontaktfälten på hindrets upp- och nedfart.

Långhoppet
Ett hinder där hunden ska hoppa långt istället för högt. Hindret är olika långt beroende på till vilken storleksgrupp det används för.