Hederspriser - Årets Hund/Ekipage 2023

Tävlingen för "Årets Hund" pågår under perioden 2023-01-01 - 2023-12-31

De som vinner klubbens hederspriser får en personlig kallelse att närvara vid årsmöte för att ta emot respektive pris. Har man inte möjlighet att närvara delas priset ut på bästa sätt till respektive pristagare.


"Bro-Håbo BK:s Årets Hund..." här nedan följer ställningen just nu

Resultaten för Årets Hederspriser baseras på inlämnade resultat till Bro-Håbo BK Tävlingssektor.

Uppgifter som ska lämnas:
Förarens namn, hundens namn, tävlingsklubb, gren, datum, resultat/poäng

Samtliga tävlingsresultat
Föraren ansvarar själv för att resultaten för samtliga tävlingar/prov inkommer till klubbens tävlingssektor under kvalificeringsåret. Tävlingsresultat under december månad ska vara insända senast den 7:e januari påföljande år. Samtliga resultat skickas till bhbk(at)bhbk.se

Det är roligt att få följa resultat som inkommer under året så vi uppmanar våra tävlande att sända in löpande så blir det mer spännande för alla 

Uppdaterad 2024-01-23 (Ändrad lista markerad med *) Med reservation för ev. fel.


Hederspriser 2023

  Bästa brukshund 2023     
Plac Förare och hundens namn Poäng Betyg
Genomsnitt
 1 Karin Lindblom & Lura  479,75 7,38
   
   
  Bästa Högre klass hund 2023     
Plac Förare och hundens namn Poäng Betyg
Genomsnitt
 1 Karin Lindblom & Lura  545,50 9,09
   
   
  Bästa Lägre klass hund 2023 *    
Plac Förare och hundens namn Poäng Betyg
Genomsnitt
 1 Kristina Nilsson & Ultra * 461,00 7,683
 2 Jessica Adler & Saxa * 460,50 7,675
 2 Gunvor Isgren & Bästa  423,50 7,058
   
   
  Bästa Appellklasshund 2023 *    
Plac Förare och hundens namn Poäng  
 1 Kerstin Borglund & Bobo  241,50  
 2 Marie Angleby & Fenja  213,00  
 3 Lotta Larsson & Knota * 210,00  
 4 Jessica Adler & Saxa * 187,00  
 5 Yasmine Lindblad & Exit  165,75  
   
   
  Årets Lydnadshund klass 1-3 2023 
Plac Förare och hundens namn Betyg
Genomsnitt
Ant. tävl
 1 Malin Karlsson & My * 8,61 5
 2 Agneta Fast & Keen * 8,11 5
   
   
  Årets Startklasshund 2023 *    
Plac Förare och hundens namn Poäng  
 1 Malin Karlsson & My  194,00   
 2 Agneta Fast & Keen * 189,50  
 3 Kerstin Borglund & BoBo  187,00  
 4 Yasmine Lindblad & Exit  176,00  
   
   
  Årets RallylydnadsEkipage 2023 *    
Plac Förare och hundens namn Poäng Ant. tävl
 1 Jessica Adler & Ture * 95 5
 2 Jessica Adler & Saxa * 89 5
 3 Lill Svensson & Silver  86 5
 4 Yessica Björkvall & Patron  78 5
 5 Lotta Larsson & Kråke * 55 4
 6 Lisa Rahali & Juli  42 3
   
   
  Årets Nybörjare Rallylydnad 2023 
Plac Förare och hundens namn Poäng Ant. tävl
 1 Yessica Björkvall & Ellie  280 3
   
   
  Årets Agilityhund 2023 *    
Plac Förare och hundens namn Poäng Ag/Ho
 1 Richard Scholvin & Duva * 1790  
   
   
  Årets AgilityEtta 2023 *    
Plac Förare och hundens namn Poäng Ag/Ho
 1

Petra Strand & Maj *

674  
   
   
  Bästa IGP hund 2023    
Plac Förare och hundens namn Poäng  
  Inga kvalificerande resultat    
   
   

 

    Hederspriser 2021
   

Årets Appellhund
Yessica Björkvall & Rio - 211,00 p

   

Årets Brukshund
Gunvor Isgren & Mila - 532,00 p

   

Årets Startklasshund
Kattis Arcos & Marley - 194,50 p 

   

Årets Lydnadshund
Malin Karlsson & John - 9,04 

   

Årets Nybörjare Rallylydnad
Lill Svensson & Silver - 294 p

   

Årets Rallylydnadsekipage
Yessica Björkvall & Önska - 81 p

   

Årets AgilityEtta
Petra Strand & Kim - 1191 p

   

Årets Agilityhund
Richard Scholvin & Duva - 1540 p

   

Bästa Spårhund
Gunvor Isgren & Mila - 532,00 p

   

Bästa Sökhund
-

   

Bästa IGP hund
-


Hederspriser 2020

Hederspriser 2018

Hederspriser 2017

Årets Appellhund
Yessica Björkvall & Cash - 238,00 p

Årets Appellhund
Karin Lindblom & Lura - 224,25 p

Årets Appellhund
Jessica Adler & Ture - 230,00 p

Årets Brukshund
Lotta Larsson & Knota - 543,00 p

Årets Brukshund
Lotta Larsson & Knota - 548,50 p
Årets Brukshund
Gunvor Isgren & Mila - 506,75 p

Årets Startklasshund
Lasse Högkvist & Hampus - 191,00 p 

Årets Startklasshund
Karin Lindblom & Lura - 194,00 p
Årets Startklasshund
Karin Lindblom & Lura - 195,00 p
Årets Lydnadshund
-

Årets Lydnadshund
Malin Karlsson & Elton - 9,54 p

Årets Lydnadshund
Malin Karlsson & Elton - 9,51 p

Årets Nybörjare Rallylydnad
Emelie Joons & Mingla - 288 p

Årets Nybörjare Rallylydnad
Jessica Adler & Tippa - 286 p
Årets Nybörjare Rallylydnad
Karin Lindblom & Lura - 182 p

Årets Rallylydnadsekipage
Jessica Adler & Ture - 81 p

Årets Rallylydnadsekipage
Jessica Adler & Triss - 89 p
Årets Rallylydnadsekipage
Jessica Adler & Triss - 89 p
Årets AgilityEtta
-
Årets AgilityEtta
Evelind Nordström & Nike - 1270 p
Årets AgilityEtta
Kerstin Alkemar & Fia - 807 p
Årets Agilityhund
-
Årets Agilityhund
Richard Scholvin & Mika - 1750 p
Årets Agilityhund
Richard Scholvin & Tone - 2060 p

Bästa Spårhund
Karin Lindblom & Lura - 511,00 p

Bästa Spårhund
Kitty von Walden & Nica - 530,00 p
Bästa Spårhund
Anna Rosén & Undra - 515,75 p

Bästa Sökhund
Gunvor Isgren & Mila - 534,75 p

Bästa Sökhund
Anna Eriksen & Kira - 528,50 p
Bästa Sökhund
Gunvor Isgren & Mila - 506,75 p
Bästa Rapporthund
-
Bästa Rapporthund
-
Bästa Rapporthund
-
Bästa Skyddshund
-
Bästa Skyddshund
-
Bästa Skyddshund
-

Bästa IGP hund
Helena Olsson & Inga-Lill

Bästa IPO/BPH hund
Therese Blomgren & Juvel - 229,00 p
Bästa IPO/BPH hund
-

Hederspriser 2016 Hederspriser 2015 Hederspriser 2014
Årets Appellhund 2016
Kerstin Wikström & Ville - 242,75 p
Årets Appellhund 2015
Elisabeth Åselius & Rusa - 275,75 p
Årets Appellhund 2014
Anna-Karin Hägglund & Happy - 285,00 p
Årets Brukshund 2016
Gunvor Isgren & Mila - 539,75 p
Årets Brukshund 2015
-
Årets Brukshund 2014
-

Årets Lydnadshund 2016
Malin Karlsson & Elton - 9,36 p

Årets Lydnadshund 2015
Ann Svensson & Rina - 9,42 p
Årets Lydnadshund 2014
Malin Karlsson & Elton - 9,54 p

Årets Nybörjare Rallylydnad 2016
Eva Kristiansson & Nellie - 288 p

   
Årets Rallylydnadsekipage 2016
Alexander Lagerborg & Nemo - 63 p
Årets Rallyekipage 2015
Karin Lindblom & Soya - 81 p
Årets Rallyekipage 2014
Karin Lindblom & Soya - 66 p
Årets Agilityhund 2016
Richard Scholvin & Mika - 1460 p
Årets Agilityhund 2015
Richard Scholvin & Era - 1900 p
Årets Agilityhund 2014
Richard Scholvin & Mika - 1460 p
Årets AgilityEtta 2016
Anders Ahlström & Bruno - 763 p
Årets AgilityEtta 2015
Cecilia Svensson & King - 1006 p
Årets AgilityEtta 2014
Ingela Lindgren & Tingeling - 548 p
Bästa Spårhund 2016
Gunvor Isgren & Mila - 504,75 p
Bästa Spårhund 2015
Gunvor Isgren & Mila - 519,50 p
Bästa Spårhund 2014
Gunvor Isgren & Mila - 488,25 p

Bästa Sökhund 2016
Gunvor Isgren & Mila - 539,75 p

Bästa Sökhund 2015
Gunvor Isgren & Mila - 537,75 p
Bästa Sökhund 2014
Helena Olsson & Pea 407,50 p

Hederspriser 2013 Hederspriser 2012 Hederspriser 2011
Årets Appelhund 2013
Kattis Norgren & Jayson - 272,00 p
Årets Appelhund 2012
Ann Svensson & Rina - 286,00 p
Årets Appellhund 2011
Katarina Snecker & Viper - 274,25 p
Årets Brukshund 2013
-
Årets Brukshund 2012
-
Årets Brukshund 2011
Karin Lindblom & Soya - 8,80 p
Årets Lydnadshund 2013
Malin Karlsson & Elton - 9,46 p
Årets Lydnadshund 2012
Ann Svensson & Rina - 9,27 p
Årets Lydnadshund 2011
Ann Svensson & Rina - 9,32 p
Årets Agilityhund 2013
Richard Scholvin & Lova - 2590 p
Årets Agilityhund 2012
Richard Scholvin & Lova - 3130 p
Årets Agilityhund 2011
Richard Scholvin & Lova - 3400 p
Årets AgilityEtta 2013
Yessica Björkvall & Guiness - 604 p
Årets AgilityEtta 2012
Richard Scholvin & Saga- 555 p
Årets AgilityEtta 2012
Sandra Håkansson & Mika - 925 p
Bästa Spårhund 2013
Anneli Wallgren & Lotus - 8,60 p
Bästa Spårhund 2012
-
Bästa Spårhund 2011
Karin Linblom & Soya - 8,80 p

Hederspriser 2010 Hederspriser 2009 Hederspriser 2008 
Årets Appellhund 2010
Veronica Hjerpe & Chili - 271,50 p 
Årets Appellhund 2009
Ida Gabrielsson & Valle - 251,00 p
Årets Appellhund 2008
Birgitta Halin & Nelly - 281,75 p
Årets Brukshund 2010
Karin Lindblom & Soya - 8,48 p
Årets Brukhund 2010
-
Årets Brukshund 2008
Kerstin Borglund & Nikki - 8,32 p
Årets Lydnadshund 2010
Sandra Håkansson & Mika - 9,35 p
Årets Lydnadshund 2009
Ann Svensson & Rina - 9,35 p
Årets Lydnadshund 2008
Karin Lindblom & Soya - 9,21 p
Årets Agilityhund 2010
Rikard Isoluoma & Lova - 3400 p
Årets Agilityhund 2009
Rikard Isoluoma & Lova - 3400 p
Årets Agilityhund 2008
Rikard Isoluoma & Lova - 3400 p
Årets AgilityEtta 2010
Isabel Backman & Ari - 1111 p
Årets AgilityEtta 2009
Sandra Håkansson & Thea - 730 p
 
Bästa Spårhund 2010
Karin Lindblom & Soya - 8,48 p
Bästa Spårhund 2009
Karin Lindblom & Soya - 8,17 p
Bästa Spårhund 2008
Kerstin Borglund & Nikki - 8,32 p
Bästa IPO/BHP hund 2010
-

Bästa IPO/BHP hund 2009
-

Bästa IPO/BHP hund 2008
Cecilia Eng & Yennie - 221,50 p

Hederspriser 2007 Hederspriser 2006 Hederspriser 2005
Årets Appellhund 2007
Karin Lindblom & Soya - 300,50 p
Årets Appellhund 2006
Svante Friberg & Fri - 300,75 p
Årets Appellhund 2005
Petra Edström & Solo - 269,00 p
Årets Brukshund 2007
-
Årets Brukshund 2006
Helén Warnfalk & Cleo - 8,83 p
Årets Brukshund 2005
Heléne Warnfalk & Cleo - 8,51 p
Årets Lydnadshund 2007
Karin Lindblom & Soya - 9,52 p
Årets Lydnadshund 2006
A-C Andersson & Chip - 9,31 p
Årets Lydnadshund 2005
Malin Karlsson & Emil - 9,46
Årets Agilityhund 2007
Rikard Isoluoma & Lova - 3400 p
Årets Agilityhund 2006
Rikard Isoluoma & Lova - 2970 p
Årets Agilityhund 2005
Petra Strand & Algot - 1190 P 
Bästa Spårhund 2007
-

Bästa Spårhund 2006
Helén Warnfalk & Cleo - 8,83 p
Bästa Spårhund 2005
Heléne Warnfalk & Cleo - 8,51 p
Bästa IPO/BHP hund 2007
Ronny Eng & Winnie - 236,00 p
Bästa IPO/BHP hund 2006
Cecilia Eng & Yennie - 274,00 p
Bästa IPO/BHP hund 2005
Cecilia Eng & Wilma - 264,50 p 

Hederspriser 2004 Hederspriser 2003 Hederspriser 2002
Årets Appellhund 2004
Catja Sarström & Thelma - 286,75 p
Årets Appellhund 2003
Siw Sidén & Dino - 250,25 p
Årets Appellhund 2002
Thomas Kindström & Lord - 265,50 p
Årets Brukshund 2004
Agneta Danielsson & Cilla - 8,84 p 
Årets Brukshund 2003
Anni Båth & Extra - 8,52 p
Årets Brukshund 2002
Karin Lindblom & Unna - 8,78 p
Årets Lydnadshund 2004
Catja Sarström & Thelma - 9,55 p
Årets Lydnadshund 2003
A-C Andersson & Emil - 9,30 p
Årets Lydnadshund 2002
Lotta Simonsson & Happy - 9,48 p
Årets Agilityhund 2004
Sanna Backnór & Smiley - 1790 p
Årets Agilityhund 2003
Sarah Claesson & India - 1730 p 
Årets Agilityhund 2002
Peter Jonsson & Sassa - 2000 p
Bästa Spårhund 2004
Agneta Danielsson & Cilla - 8,84 p 
Bästa Spårhund 2003
Anni Båth & Extra - 8,52 p
Bästa Spårhund 2002
Karin Lindblom & Unna - 8,78 p
Bästa IPO/BHP hund 2004
Cecilia Eng & Wilma - 259,50 p
Bästa IPO/BHP hund 2003
Cecilia Eng & Sumo - 250,50 p
-
Bästa Skyddshund 2004
-
Bästa Skyddshund 2003
Gunnel Ferm & Zorro - 8,12 p
Bästa Skyddshund 2002
Hans Ferm & Zorro - 8,15 p
Bästa Sökhund 2004
Thomas Kindström & Extra - 8,32 p
Bästa Sökhund 2003
Thomas Kindström & Lord - 7,65 p
Bästa Sökhund 2002
-

Bästa Rapporthund 2004
Thomas Kindström & Lord - 8,42 p
  Bästa Rapporthund 2002
-

    Mälardalens Mögelhundstekniks VP
till bästa lydnadsekipage klass I-II
Lotta Simonsson & Happy - 9,75

Hederspriser 2001    
Årets Appellhund 2001
Raija Puronaho & Bozz - 284,25 p
   
Årets Brukshund 2001
Karin Lindblom & Unna - 9,04 p
   
Årets Lydnadshund 2001
A-C Andersson & Emil - 9,56 p
   
Årets Agilityhund 2001
Sarah Taubes & India
   
Bästa Spårhund 2001
Karin Lindblom & Unna - 9,04
   
Bästa Skyddshund 2001
Hans Ferm & Zorro - 8,46 p
   
Afs VP till bästa schäfer
Karin Lindblom & Unna - 9,04
   
Mälardalens Mögelhundstekniks VP
till bästa lydnadsekipage klass I-II
Barbro M Pålsson & Perro - 9,16
   

Grattis till - 2022 Års Hederspriser

Bästa brukshund
-


 Bästa Högre klass hund

-


 Bästa Lägre klass hund

Anna Eriksen & Jelly - 9,33


 Bästa Appellklasshund

Anna Eriksen & Jelly - 238,25


 Årets Lydnadshund klass 1-3

Therese Lagerborg & Ior - 8,85


 Årets Startklasshund

Kristina Nilsson & Ultra - 198,00


 Årets RallylydnadsEkipage

Jessica Adler & Ture - 92


 Årets Nybörjare Rallylydnad

Molly Lagerborg & Elton - 293


 Årets Agilityhund

Richard Scholvin & Duva - 1900


 Årets AgilityEtta

Elvelind Nordström & Tay - 1235


 Bästa IGP hund

Lotta Larsson & Kråke - 281,0