Bro-Håbo BK inbjuder till - Klubbmästerskap i Bruks 2023!

Lördag den 21 oktober kl. 09.00


 (Inget ytterligare PM skickas ut)

 Tävlande = funktionär. Klubben bjuder på enklare lunch.

 Under KM i Bruks korar vi...

 • En klubbmästare i appellklas
 • En klubbmästare i lägre klass
 • En klubbmästare i högre klass
 • En klubbmästare i Elitklass

Som alltid har vi vår generösa huvudsponsor Magnussons samt andra fina priser! 


Anmälan via formuläret senast den 6 oktober

Betalning av anmälningsavgiften senast den 8 oktober

Kostnad: 100:- betalas till pg 967061-3, ange KM Bruks och ditt namn på din inbetalning

Frågor besvaras av Gudrun Åslin, på mail guddaludda@gmail.com 

Glöm inte… att ta med dig ett glatt humör!

Välkomna!


Regler för KM i Bruks:

Officiella regler gäller med följande undantag:

 •    Specialmoment, där momenten budföring och uppletande genomförs i samtliga klasser.
 •    Löptikar startar sist.

Hunden startar i den klass den tävlar officiellt i. Hund som ännu inte tävlat startar i appellklass. Hunden ska vara minst 12 månader på tävlingsdagen. MH/BPH krävs inte.

Föraren ska vara medlem i BHBK och tävla officiellt för klubben alternativt tänker tävla för klubben om man inte startat på tävling än.

Alla deltagare tjänstgör även som funktionär på tävlingen. Uppgifter delegeras vid samlingen.

De ekipage som erhåller högst poäng i varje klass med godkänt på minst ett av specialmomenten utses till klubbmästare i respektive klass: appellklass, lägreklass, högreklass och elitklass.

Specialmomenten genomförs enligt följande:

 • Budföring upplägg och genomförande som vid officiellt prov för AKL och LKL.
 • HKL och EKL genomför budföring som i LKL.
 • Koefficient för budföring: AKL 6, LKL – EKL 8
 • Uppletande, upplägg och genomförande som vid officiellt prov. För AKL gäller att hunden hämtar 1 föremål under max 3 minuter, LKL gäller att hunden hämtar 2 föremål under max 5 min. För HKL och EKL som vid officiellt prov.
 • Koefficient för uppletande: AKL 4, LKL 6, HKL – EKL 12

Om flera ekipage uppnår samma poäng särskiljs dessa i AKL och LKL genom betyget för Budföring i första hand och därefter betyget för Uppletande. För HKL och EKL särskiljs de genom betyget för Uppletande i första hand och därefter betyget för Budföring. Är betygen fortfarande lika delas titeln.

Anmälan KM Bruks 2023

Anmälan KM Bruks 2023! 

 

 

  

 

 

  


 

Betalning av anmälningsavgiften senast den 8 oktober

Kostnad: 100:- betalas till pg 967061-3, ange KM Bruks och ditt namn på din inbetalning