Lydnadsklass regler

Aktuella regler för lydnadsklass hittar du på SBK hemsida

Anmälan till Lydnadsklass på SBK Tävling

Officiell vad är det?

Att en tävling är officiell betyder att hundens resultat registreras hos Svenska Kennelklubben (SKK).

Det är också bara på officiella tävlingar som hunden kan uppnå det som kallas för meriter, vilka i sin tur kan ge titlar som Lydnadsdiplom (LD) o Lydnadschampionat.

Lydnad 3

Lydnad till vardags

De flesta uppfostrar sina hundar så att de kan fungera bra i sin miljö.

Vi lär våra hundar att inte dra i kopplet och att inte hoppa eller skälla på folk vi möter på gatan. Hemma kanske hunden får lära sig sitta och stanna innan den får gå in eller ut genom ytterdörren.

Sedan vill vi förstås också att hunden kommer när vi ropar och att den sätter sig när vi säger ”sitt”. Att din hund är väluppfostrad och lydig är en stor fördel den dagen du vill börja träna i någon speciell hundsport med den.

Lydnad som tävlingsgren

Om det räcker för dig att din hund lägger sig ned när du säger ”ligg”, oavsett när eller var den lägger sig, då kan det räcka med vardagslydnad. Men om du vill att hunden ska lägga sig omedelbart och dessutom där du vill, då är det lydnadsträning på en högre nivå.

När man tävlar på lydnadsprov är alla saker som hunden och du gör uppdelade i olika delar, dessa brukar kallas för moment. Alla börjar tävla i Startklass och först efter att man har fått tillräckligt med poäng (uppflyttningsresultat) i en klass får man gå vidare till nästa klass.

På lydnadsprov kan man tävla i Startklass, klass 1, klass 2 och klass 3.
Vilka moment de olika klasserna innebär kan du läsa i reglerna.


På tävling
Alla hundar som är över 10 månader får delta på lydnadsprov, även oregistrerade hundar, men dessa måste lösa en tävlingslicens.
Det brukar vara en salig blandning av hundar på ett lydnadsprov; små och stora, vallhundar, brukshundar, jakthundar och sällskapshundar. På provet bedöms hundens sätt att genomföra alla olika moment.

När du tävlar kommer det, förutom du och din hund, finnas en domare, en tävlingsledare och en skrivare med på lydnadsplanen.

Efter varje moment delar domaren ut ett betyg, skalan är mellan 0-10 med halvpoäng från och med betyg 5. Vilket betyg domaren ger visar han/hon genom att hålla upp en skylt. Men olika moment har olika värde, beroende på hur svårt man anser att det är att utföra för hunden. Värdet sätts med hjälp av koefficienter som sedan multipliceras med betyget.

Domaren bedömer också helhetsintrycket, då ingår både alla moment men också samarbetet mellan dig och hunden däremellan.

På lydnadsprov vill man se stor arbetsglädje hos hunden!

Lydnad 4 Lydnad 2

På kommando
Även föraren måste var lite lydig när det är tävling och det är bra att redan från början lära hunden ett ord – kommando – för varje moment.

Vilka kommandon som du får använda kan du läsa om i tävlingsbestämmelserna för lydnadsprov.

Om hunden inte gör som du säger första gången kanske du säger kommandot en gång till eller visar med din kropp, det kallas för dubbelkommando. Det är tillåtet men domaren kommer att göra neddrag i betyget.

Under själva momentet får du inte småprata eller belöna din hund, men mellan två moment får du berömma hunden, däremot får man inte använda sig av godis eller leksak.

På lydnadsprov brukar man prata om utgångsställning, det är när hunden sitter rakt och fint bredvid dig på din vänstra sida. Alla moment börjar och slutar i utgångsställning.

Priser
När tävlingen är avslutad får du ditt tävlingsprotokoll där du kan se vilka betyg ni fått på olika moment. Beroende på den sammanlagda poängen, får du ett första-, andra-, tredje eller noll pris.

Tävlingsledaren
Det är tävlingsledaren som berättar för dig vilka moment du och din hund ska göra och hur du ska gå. Tävlingsledaren säger också till när ett moment är avslutat.

Lydnad 5 Lydnad 1

Lydnadsträning

Kan jag träna lydnad hemma?
För att lyckas måste du träna mycket. Det kan vara bra att börja träningen i en lugn miljö. Ställ inte kraven för högt utan låt inlärningen ta tid. Om din hund inte gör som du vill beror det på att den inte förstått vad du vill! Det går alldeles utmärkt att träna många moment både inomhus som utomhus. Om både du och din hund är nybörjare är det bra att gå en kurs på klubben. Då kan du få tips och hjälp om något krånglar och det är alltid roligare att träna tillsammans med andra. Dessutom måste din hund vänja sig vid att utföra det du vill trots att det finns andra hundar och folk runt omkring.

Träna med glädje
Träna din hund i mycket korta pass med mycket beröm, belöningar och glädje. Klickerträning kan ofta vara bra att använda sig av. Lydnad kan vara en sport där hunden tröttnar fortare än vad du gör. Tänk på att inte tjata ut din hund i samma moment gång på gång. Det är heller sällan nödvändigt att träna alla moment som ingår i en hel klass. Samtidigt som du tränar lydnad är det bra om du även sysselsätter dig och hunden med någon annan sport som agility, freestyle eller spårarbete.

Lugn och ro behövs i början
Det är alltid bra att börja träningen i en lugn och för hunden välbekant miljö. Ställ inte kraven för högt utan låt inlärningen ta tid. Om din hund inte gör som du vill beror det förmodligen på att den inte har förstått vad du vill! Försök att lära in det momentet på ett annat sätt istället. Under träning får du använda dig av både godis och leksaker, men din glada och uppmuntrande röst kommer att vara ditt främsta hjälpmedel.

Lydnad 6

Om ditt mål är att någon dag starta på en tävling är det bra om du försöker hitta några andra att träna ihop med. Det är bra och nyttigt träning för din hund att den lär sig att lyssna på dig fast det händer saker runt omkring den. Ditt mål är förstås att din hund ska vara uppmärksam på dig och vad du vill. Det är dessutom mycket roligare att träna tillsammans med andra, man kan stötta och hjälpa varandra och kanske ha sällskap på kommande tävlingar.