Info MH/MT på Bro-Håbo BK

Anmäl till MH och MT via SBK Tävling


OBS! Anmälan är giltig när inbetalning är oss tillhanda, senast 3 veckor innan test. För sena eller obetalda anmälningar beaktas ej. Detta gäller även felaktiga anmälningar!


Bro-Håbo BK MH och MT under 2021:
Datum Typ av test  Arr.  Sista anm.dag
17 april MH BHBK RUS 26/3
5 juni MT (endast mentaltest) BHBK RUS 14/5
28 augusti MH
BHBK RUS 6/8
16 oktober MT (endast mentaltest) BHBK RUS 24/9

Avgifter:
 Mentaltest (MT) 600 kr    
 Mentalbeskrivning (MH) 600 kr    
 Exteriörbeskrivning 150 kr