Sammankallande

Sektorer/grupper Sammankallande Mail Tfn
Tävlingssektorn Anna-Carin Karlsson bhbk(at)bhbk.se 072-8382438
Hundägarutbildningssektorn Anna-Carin Karlsson bhbk.hus(at)bhbk.se  
Agilitysektorn Marilea Nordström bhbk-agility(at)hotmail.com  
Rasutvecklingssektorn Anneli Wallgren anneliwallgren01(at)gmail.com  
Tjänstehundssektorn Cataraina Emilsson    
       
Inköpsansvarig Kök Anna-Carin Karlsson bhbk(at)bhbk.se  
Stug och områdesansvarig Vakant    
Hemsidan Anna-Carin Karlsson bhbk(at)bhbk.se  
Sponsorer Anna-Carin Karlsson bhbk(at)bhbk.se  
Resultatbörsen Anna-Carin Karlsson bhbk(at)bhbk.se  

Tävlingssektorn - TÄS

Tävlingssektorn (TÄS) ansvarar för att;

 • Svara för planering och genomförandet av klubbens officiella tävlingar och prov, samt rapportera planerade tävlingar enligt Förbundsstyrelsens anvisningar och distriktets riktlinjer. Ansvarig tävlingssekreterare skall vid varje officiellt arrangemang, i god tid sända ut PM till anmälda deltagare, via mail eller vanlig postgång. (Beslut taget på styrelsemöte 070308)
 • Svara för utbildning av funktionärer till den egna verksamheten (tävlingsledare, tävlingssekreterare, spårläggare, sökhundsfiguranter mm).
 • Svara för rekrytering av tävlingsfunktionärer för utbildning till domare och skyddshundsfiguranter.
 • Planera marker till tävlingarna.
 • Uppmuntra tävlande bland klubbens medlemmar.
 • Ansvara för att det finns det material som behövs för träning och tävling; apportbockar, spårpinnar, tidtagarur, priser mm.
 • Se till att sekretariatet är i presentabelt skick.
 • Ansvara för tömning av toalett.

Hundägarutbildningssektorn - HUS

Hundägarutbildningssektorn (HUS) ansvarar för att;

 • Verka för att alla hundägare, inom upptagningsområdet, som söker sig till klubben, erhåller en ändamålsenlig grundutbildning.
 • Svara för planering och genomförande av följande utbildning: Från Valpkurser t o m Appellklass och lydnadsklass 2 samt vidareutbildningen av ekipage över appellklass och lydnadsklass 2.
 • Svara för utbildning och fortbildning av funktionärer till den egna kursverksamheten.
 • Svara för rekrytering av instruktörer till lärarutbildning.

Agilitysektorn

Agilitysektorn ansvarar för att;

 • Agilitybanan vårdas och hålls i gott skick
 • Klippa gräset på agilityplanens yta
 • Svara för planering och genomförandet av klubbens officiella/inofficiella agilitytävlingar, samt rapportera planerade tävlingar enligt Förbundsstyrelsens anvisningar och distriktets riktlinjer. Ansvarig för respektive arrangemang skall god tid publicera PM på SBK Tävling.
 • Inför planering av nästkommande års tävlingar skall kontakt tas med klubbens tävlingssektor/sammankallande för beslut, så att inga krockar sker med inplanerade lydnads- och bruksprov samt övriga arrangemang.
 • Svara för utbildning av funktionärer till den egna verksamheten (tävlingsledare, övriga funktionärer, domare mm).
 • Uppmuntra medlemmarna att tävla.

Rasutvecklingssektorn - RUS

Rasutvecklingssektorn (RUS) ansvarar för att;

 • Planera och genomföra officiella mentalbeskrivningar av hund (MH), korningar och karaktärsprov samt rapportera planerade prov enligt Förbundsstyrelsens anvisningar och distriktets riktlinjer.
 • Uppmuntra klubbens medlemmar att mentaltesta sina hundar.
 • Svara för utbildning och fortbildning av funktionärer till den egna verksamheten.
 • Ansvara för MH-banan
 • Ansvara för MT-banan

Tjänstehundssektorn - TJH

Tjänstehundssektorn ansvarar för att;

 • Planera och genomföra utbildning och provverksamhet för tjänstehundar (räddningshundar samt bevakningshundar för Flygvapnet, Hemvärnet och marinen).
 • Svara för information om tjänstehundar och hundtjänstpersonal samt försvarsupplysning vid sammankomster och via klubbens hemsida.
 • Svara för utbildning och fortbildning av funktionärer till den egna verksamheten (kursledare, bevakningsfiguranter mm).
 • Medverka vid rekrytering av frivilligpersonal till totalförsvaret.

Stug-o områdesansvarig samt Gräsklippargrupp

Stug- och områdesansvarig ansvarar för att;

 • Se till att klubbstugan, övriga byggnader och området rund dessa, är i gott skick

Gräsklippargrupp ansvarar för att;

 • Ansvara för underhåll av gräsklippare
 • Se till att planerna är i gott skick