Bro-Håbo BK - Styrelse 2022

Ordförande Katarina Snecker Sneckerkatarina(at)gmail.com  
Vice ordförande Jane Sjölander jane.lillemor(at)gmail.com 070-431 01 56
Kassör Anna-Carin Karlsson bhbk(at)bhbk.se 072-838 24 38
Sekreterare Suzanne Gottfridsson suzannegottfridsson(at)gmail.com  
       
Ledamöter Rosie Gernelin rgernelin(at)hotmail.com 073-380 28 02
  Gunilla Larsson gplarsson(at)hotmail.se 070-222 84 95
  Sandra Larsson tiaozqa(at)gmail.com  
       
Suppleanter Marloes Fransen Söderberg marloesf(at)hotmail.com  
  Gun Englund englundgun(at)gmail.com  

Revisorer Jessica Adler wilmanova(at)hotmail.com  
  Yessica Björkvall    
Revisorsuppleant Monica Van Leeuwen  
       
       
Valberedning Eva Kristiansson evis_kram(at)hotmail.com   
  Anna-Lena Örvander    
  Maria Lindmark    

Stadgar

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar samt normalstadgar för föreningar inom organisationen är viktiga styrdokument för våra medlemmar och dess föreningar.

På denna länk nedan kan du läsa vidare om våra olika stadgar inom Svenska Brukshundklubben

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/