Träna hund på BHBK

Här nedan hittar du olika aktiviteter och öppen träning vi har varje vår- och hösttermin.


 

Skotträning onsdagar - samling 17.45

Skotträning onsdagar - samling 17.45

Datum för skotträning: 5/4, 12 /4, 19 /4, 26/4, 3 /5, 10 /5, 17 /5, 24 / 5, 31/5


Info skotträning:

Platsliggning och budföring sker på plan 4 och 5, planerna högst upp vid klubben
(snett bakom stora stegen)

Tidschema:
17.45 Samling för diskussion om ev. upplägg för träningen
17.50 Platsliggning med skott (5 minuter - 4 skott)
Budföring med skott efter platsliggningen
fram till 18.50

Ordningsföljden på tidschemat kan variera beroende på deltagarnas önskemål.


Med skotträning följer gemensamt ansvar...
BHBK förutsätter att ett eget hundägaransvar råder för tillvänjning och träning av hund med skott och det åligger varje enskild medlem att före varje skotträning prata med ansvarig om respektive hunds behov och i samråd komma fram till lämplig träning. Därför måste alla som vill vara med på platsliggningen vara med på samlingen 17.45.

OBS! Skotträningen ska vara avslutad och klar kl. 18.50
Med hänsyn till övrig verksamhet så som kurser och onsdagsträning som startar kl. 19.00.

Öppen Agilityträning

Öppen agilityträning - Torsdagar

Se i BHBK kalender bokade datum under året.

Träning för de som har gått kurs i agility och vill fortsätta träna tillsammans med andra nya entusiaster (alla är välkomna)

Hur träningarna kommer att se ut är vad vi själva gör den till, men tanken är att vi hjälper varandra med arbetet på banan och att bygga banor 

Vi strävar efter är att ha roligt tillsammans, det är då man lär sig mest
 

Välkomna!


Gå gärna med i BHBK FB-grupp 

  • Agility - Bro Håbo BK

Där kommer aktuell information att stå om bland annat vår öppen träning och annan nyttig info till dig som är intresserad av agililty på klubben.